Тарахно О.В.  / Тарахно Елена Витальевна / Tarahno EV / Tarakhno OV
Тарахно О.В. / Тарахно Елена Витальевна / Tarahno EV / Tarakhno OV
Национальний університет цивільного захисту / National University of Civil Protection of Ukraine
Verified email at nuczu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фізико-хімічні основи використання води в пожежній справі
ОВ Тарахно, АЯ Шаршанов
Харків: АЦЗУ, 2004
482004
Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум. У 2-х частинах
ОВ Тарахно, ДГ Трегубов
Х.: НУЦЗУ, 2010
27*2010
Применение кремнийорганических материалов для огнестойкого защитного обмундирования
ЕВ Тарахно, ЛА Андрющенко, ЛН Трефилова
142014
Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки
ОВ Тарахно
НУЦЗ України, 2005
102005
Исследование влияния механизма гелеобразования в гибридных золях тетраэтоксисилана на эластичность защитных покрытий
ОБ Скородумова, ОВ Тарахно, АЮ Лозовской, ЯН Гончаренко
Національний університет цивільного захисту України, 2015
72015
Исследование механизма гелеобразования в гибридных гелях кремнезема с пониженной склонностью к агрегированию
ОБ Скородумова, АЮ Лозовской, ЕВ Тарахно, ТБ Гонтар
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Механіко …, 2014
62014
Проблемні питання дослідження вибухів газоповітряних сумішей при проведенні пожежно-технічних експертиз
Т РВ, СВМ Тарахно О.В.
Проблемы пожарной безопасности.–Х.: УГЗУ, 175-180, 2009
62009
Теоретические основы формирования жидкокристаллической фазы из изотроп? ной матрицы каменноугольного пека (Обзор)
ЕВ Тарахно, ВИ Шустиков
Кокс и химия., 27, 1996
61996
Theoretical Princi ples of the Formation of Liquid Crystal Phase from the Isotropic Matrix of Coal Pitch: A Review
EV Tarakhno, VI Shustikov
Koks Khim, 27-35, 1996
61996
Визначення температури самоспалахування кетонів різної будови
ТОВ Трегубов Д.Г.
Проблемы пожарной безопасности, 221 - 225, 2012
52012
Застосування хімічної модифікації води для отримання водяного потоку певної дисперсності
ОВ Тарахно, МВ Кустов
УГЗУ, 2006
52006
Удосконалення контролю відбору проб рідких, газоподібних та сипучих речовин при дослідженні техногенного впливу на довкілля
ED Slepuzhnikov, EV Tarakhno, RV Ponomarenko, YV Buts
Людина та довкілля. Проблеми неоекології 30, 148-157, 2018
42018
Исследование процессов термодеструкции органо-неорганических гелей SiO2
ОБ Скородумова, ОВ Тарахно, АЮ Лозовской
Національний університет цивільного захисту України, 2014
42014
Розрахунок ТМПП сумішей рідин/Трегубов ДГ, Тарахно ОВ, Горєла ЮС
ДГ Трегубов
Проблемы пожарной безопасности.-Харьков: УГЗУ, 254-257, 2008
42008
Термографические исследования склонности твердых веществ к самонагреванию
ДГ Трегубов, ОВ Тарахно
НУЦЗУ, 2003
42003
Исследование микроструктуры огнезащитных кремнеземистых покрытий по костюмам пожарных
ОБ Скородумова, ЕВ Тарахно, ГС Попенко, ВА Крадожон, ...
Проблемы пожарной безопасности, 250-255, 2016
32016
Исследование свойств огнезащитных кремнеземистых покрытий по костюмам пожарных
ОБ Скородумова, ОВ Тарахно, ВА Крадожон, МЛ Степанов
Національний університет цивільного захисту України, 2015
32015
Спрощення та підвищення точності розрахунку температури амо спалахування складних ефірів
ДГ Трегубов, ОВ Тарахно, ВВ Коврегін
Проблемы пожарной безопасности, 266-271, 2014
32014
Розрахункове визначення мінімальної енергії запалювання при проведенні судових пожежно-технічних експертиз
ВМС ЕВ Тарахно, ДГ Трегубов
Проблемы пожарной безопасности, 190-193, 2007
3*2007
Розрахунок температури самоспалахування складних ефірів
ДГ Трегубов, АИ Шепелева
НУЦЗУ, 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20