Іван Цмоць
Іван Цмоць
професор Національний університет "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі
ІГ Цмоць
Львів: УАД, 2005
312005
Принципи розробки і оцінка основних характеристик високопродуктивних процесорів на надвеликих інтегральних схемах
ІГ Цмоць
Вісник ДУ “Львівська політехніка, 5-11, 1998
81998
Теоретичні і прикладні проблеми застосування штучних імунних систем
ВВ Грицик, ВІ Литвиненко, ІГ Цмоць, СМ Стех
Інформаційні технології і системи 6 (1-2), 7-45, 2003
72003
Алгоритми і структури ВІС перемножувача комплексних чисел
ІГ Цмоць
Вісник НУ “Львівська політехніка, 231-240, 1998
61998
Модифікований метод та НВІС-структура пристрою групового підсумовування для нейроелемента
І Цмоць, О Скорохода, Б Балич
Видавництво Львівської політехніки, 2012
52012
Засоби оцінювання параметрів динамічних об'єктів на основі нейромережевого сингулярного спектрального аналізу
ОВ Скорохода, БР Андрієцький, ІГ Цмоць, РО Ткаченко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 2012
52012
Особливості реалізації нейромереж реального часу
О Скорохода, ІГ Цмоць, БІ Сенах
Технічні вісті. Науково-публіцистичний часопис.–2011/1 (33) 2 (34), 77-78, 2011
52011
Реалізація нейронного елемента на основі попередніх обчислень
І Цмоць, О Скороходa, Б Балич
Видавництво Львівської політехніки, 2011
52011
Методи та НВІС-структури пристроїв паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків
ІГ Цмоць, БІ Балич, ОВ Скорохода
Фізико-механічний інститут ім. ГВ Карпенка НАН України, 2010
52010
Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі
О Березький, І Цмоць
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007
52007
Паралельні алгоритми та матричні НВІС-структури пристроїв множення для комп’ютерних систем реального часу
ІГ Цмоць
Науково-технічний журнал “Інформаційні технології і системи 7 (1), 5-16, 2004
52004
Паралельні алгоритми та НВІС-структури обчислення сум парних добутків
СП Стрямець, ІГ Цмоць
Вісник НУ “Львівська політехніка”“Комп’ютерна інженерія та інформаційні …, 2003
52003
Алгоритмічні операційні пристрої для обчислення базових операцій алгоритмів швидкого перетворення Фур’є комплексної послідовності
ІГ Цмоць
Збірник наук. праць ІПМЕ НАН України НАН України.–1999.–Вип 2, 159-173, 1999
51999
Особливості проектування спеціалізованих комп’ютерних систем для обробки інтенсивних потоків інформації
ІГ Цмоць
Збірник наук. праць ІПМЕ НАН України:“Моделювання та інформаційні технології …, 0
5
Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві
ІГ Цмоць, ВМ Теслюк, ТВ Теслюк
Актуальні проблеми економіки, 398-408, 2017
42017
Принципи побудови та способи НВІС-реалізації нейромереж реального часу
ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, ІЄ Ваврук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (6), 2012
42012
Паралельні алгоритми та НВІС-структури для медіанної фільтрації зображень в реальному часі
ІГ Цмоць, ІВ Ігнатєв, АР Боднар
Моделювання та інформаційні технології, 180-185, 2016
32016
Модель та НВІС-структура формального нейрона паралельно-вертикального типу з табличним формуванням макрочасткових результатів
ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, БI Балич
Моделювання та інформаційні технології, 133-138, 2014
32014
Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів
ІГ Цмоць, ЮВ Цимбал, ОІ Цмоць
Актуальні проблеми економіки, 283-291, 2012
32012
Особливості реалізації інтелектуальних компонентів робототехнічних систем
ІГ Цмоць, ІЄ Ваврук
техника, 4-7, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20