Підписатись
Іван Цмоць
Іван Цмоць
професор Національний університет "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі
ІГ Цмоць
Львів: УАД, 2005
342005
Принципи розробки і оцінка основних характеристик високопродуктивних процесорів на надвеликих інтегральних схемах
ІГ Цмоць
Вісник ДУ “Львівська політехніка, 5-11, 1998
131998
Теоретичні і прикладні проблеми застосування штучних імунних систем
ВВ Грицик, ВІ Литвиненко, ІГ Цмоць, СМ Стех
Інформаційні технології і системи 6 (1-2), 7-45, 2003
72003
Методи синтезу спеціалізованих обчислювальних систем для розв’язання задач у реальному часі/Інформаційні технології і системи
АЄ Батюк, ІГ Цмоць
Інформаційні технології і системи. Т2, 155-161, 1999
71999
Особливості проектування спеціалізованих комп’ютерних систем для обробки інтенсивних потоків інформації
ІГ Цмоць
Збірник наук. праць ІПМЕ НАН України:“Моделювання та інформаційні технології …, 1999
71999
Алгоритми і структури ВІС перемножувача комплексних чисел
ІГ Цмоць
Вісник НУ “Львівська політехніка, 231-240, 1998
71998
Алгоритмічні операційні пристрої для обчислення базових операцій алгоритмів швидкого перетворення Фур’є комплексної послідовності
ІГ Цмоць
Збірник наук. праць ІПМЕ НАН України НАН України.–1999.–Вип 2, 159-173, 1999
61999
Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону
Т Теслюк, І Цмоць, Ю Опотяк, В Теслюк
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп …, 2017
52017
Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів
ІГ Цмоць, ЮВ Цимбал, ОІ Цмоць
Актуальні проблеми економіки, 283-291, 2012
52012
Засоби оцінювання параметрів динамічних об'єктів на основі нейромережевого сингулярного спектрального аналізу
ОВ Скорохода, БР Андрієцький, ІГ Цмоць, РО Ткаченко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 362-369, 2012
52012
Реалізація нейронного елемента на основі попередніх обчислень
І Цмоць, О Скороходa, Б Балич
Видавництво Львівської політехніки, 2011
52011
Синтез високоефективних багатошарових перцептронів з неітераційним навчанням
ІГ Цмоць, РО Ткаченко, ОВ Скорохода
Вісник Нац. ун-ту.«Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні …, 2009
52009
Багаторівнева система управління технологічними процесами
ІГ Цмоць, СП Стрямець, ДД Зербіно
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 139-145, 2016
42016
Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю підприємств у м. Львів
МО Медиковський, ІГ Цмоць, ЮВ Цимбал
Актуальні проблеми економіки, 379-384, 2016
42016
Паралельні алгоритми та нвіс-структури для медіанної фільтрації зображень в реальному часі
ІГ Цмоць, ІВ Ігнатєв, АР Боднар
Моделювання та інформаційні технології, 180-185, 2016
42016
Інтелектуальні компоненти енергетичних систем на основі концепції Smart Grid
МО Медиковський, ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, ЮВ Цимбал, ...
НТУУ" КПІ", 2015
42015
Модифікований метод та НВІС-структура пристрою групового підсумовування для нейроелемента
І Цмоць, О Скорохода, Б Балич
Видавництво Львівської політехніки, 2012
42012
Принципи побудови та способи НВІС-реалізації нейромереж реального часу
ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, ІЄ Ваврук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (6), 292-300, 2012
42012
Особливості реалізації нейромереж реального часу
О Скорохода, ІГ Цмоць, БІ Сенах
Технічні вісті. Науково-публіцистичний часопис.–2011/1 (33) 2 (34), 77-78, 2011
42011
Методи та НВІС-структури пристроїв паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків
ІГ Цмоць, БІ Балич, ОВ Скорохода
Фізико-механічний інститут ім. ГВ Карпенка НАН України, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20