Іван Цмоць
Іван Цмоць
професор Національний університет "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі
ІГ Цмоць
Львів: УАД, 2005
322005
Принципи розробки і оцінка основних характеристик високопродуктивних процесорів на надвеликих інтегральних схемах
ІГ Цмоць
Вісник ДУ “Львівська політехніка, 5-11, 1998
121998
Теоретичні і прикладні проблеми застосування штучних імунних систем
ВВ Грицик, ВІ Литвиненко, ІГ Цмоць, СМ Стех
Інформаційні технології і системи 6 (1-2), 7-45, 2003
72003
Алгоритми і структури ВІС перемножувача комплексних чисел
ІГ Цмоць
Вісник НУ “Львівська політехніка, 231-240, 1998
71998
Методи синтезу спеціалізованих обчислювальних систем для розв’язання задач у реальному часі
АЄ Батюк, ІГ Цмоць
Інформаційні технології і системи. Т2, 155-161, 1999
61999
Особливості проектування спеціалізованих комп’ютерних систем для обробки інтенсивних потоків інформації
ІГ Цмоць
Збірник наук. праць ІПМЕ НАН України:“Моделювання та інформаційні технології …, 1999
61999
Алгоритмічні операційні пристрої для обчислення базових операцій алгоритмів швидкого перетворення Фур’є комплексної послідовності
ІГ Цмоць
Збірник наук. праць ІПМЕ НАН України НАН України.–1999.–Вип 2, 159-173, 1999
61999
Модель та НВІС-структура формального нейрона паралельно-вертикального типу з табличним формуванням макрочасткових результатів
ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, БI Балич
Моделювання та інформаційні технології, 133-138, 2014
42014
Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів
ІГ Цмоць, ЮВ Цимбал, ОІ Цмоць
Актуальні проблеми економіки, 283-291, 2012
42012
Модифікований метод та НВІС-структура пристрою групового підсумовування для нейроелемента
І Цмоць, О Скорохода, Б Балич
Видавництво Львівської політехніки, 2012
42012
Засоби оцінювання параметрів динамічних об'єктів на основі нейромережевого сингулярного спектрального аналізу
ОВ Скорохода, БР Андрієцький, ІГ Цмоць, РО Ткаченко
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 2012
42012
Принципи побудови та способи НВІС-реалізації нейромереж реального часу
ІГ Цмоць, ОВ Скорохода, ІЄ Ваврук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (6), 2012
42012
Особливості реалізації нейромереж реального часу
О Скорохода, ІГ Цмоць, БІ Сенах
Технічні вісті. Науково-публіцистичний часопис.–2011/1 (33) 2 (34), 77-78, 2011
42011
Реалізація нейронного елемента на основі попередніх обчислень
І Цмоць, О Скороходa, Б Балич
Видавництво Львівської політехніки, 2011
42011
Методи та НВІС-структури пристроїв паралельно-вертикального обчислення сум парних добутків
ІГ Цмоць, БІ Балич, ОВ Скорохода
Фізико-механічний інститут ім. ГВ Карпенка НАН України, 2010
42010
Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі
О Березький, І Цмоць
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007
42007
Паралельні алгоритми та НВІС-структури обчислення сум парних добутків
І Цмоць, С Стрямець
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 255-263, 2005
42005
Паралельні алгоритми та матричні НВІС-структури пристроїв множення для комп’ютерних систем реального часу
ІГ Цмоць
Науково-технічний журнал “Інформаційні технології і системи 7 (1), 5-16, 2004
42004
Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону
Т Теслюк, І Цмоць, Ю Опотяк, В Теслюк
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп …, 2017
32017
Модель визначення пріоритетності виконання інвестиційних енергозберігаючих проектів на підприємстві
ІГ Цмоць, ВМ Теслюк, ТВ Теслюк
Актуальні проблеми економіки, 398-408, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20