Наталія Мельник
Наталія Мельник
НМУ імени О.О.Богомольця
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Cuprizone-Induced Disorders of Central Nervous System Neurons, Behavioral Reactions, Brain Activity of Macrophages and Antioxidant Enzymes in the Mice of Different Ages: Role …
RSEUNA Labunets IF1*, Melnyk NO1,2, Rodnichenko AE1
J Aging Ger, 2017
13*2017
Реактивні зміни органів імунної системи під впливом патологічних факторів
НО Мельник, ІВ Чекмарьова, ЮБ Чайковський
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 3 (3), 5-8, 2004
122004
Реактивні зміни органів імунного захисту за умов демієлінізації та ремієлінізації
НО Мельник, ЮБ Чайковський
Морфологія, 89-93, 2007
62007
Механизмы процесса демиелинизации и его моделирование
ТА Пивнева, ЕВ Колотушкина, НА Мельник
Нейрофизиология 31 (6), 497509, 1999
51999
Neuroprotective effect of melatonin in mice with toxic cuprizone model of demyelination and possible pathways of its realization
IF Labunets, AE Rodnichenko, NO Melnyk, NO Utko
Клітинна та органна трансплантологія, 145-151, 2018
32018
Neuroprotective effect of the recombinant human leukemia inhibitory factor in mice with an experimental cuprizone model of multiple sclerosis: possible mechanisms
IF Labunets, AE Rodnichenko, NO Melnyk, SE Rymar, NA Utko, ...
Вiopolymers and Cell, 2018
32018
Effect of neurotoxin" cuprizone" on behavioral reactions and morphofunctional changes of cerebral and spinal cord neurons in mice
IF Labunets, NO Melnyk, IA Kuzminova, EV Pod’iachenko, GM Butenko
J NAMS Ukraine 20 (4), 402-8, 2014
32014
Влияние блокаторов глутамата (антагонистов NMDA-рецепторов) на когнитивные функции у пациентов с болезнью Паркинсона
ИН Карабань, НВ Карасевич, МА Чивликлий, НА Мельник, ОВ Крицкая
Український неврологічний журнал, 50-58, 2013
32013
Reactive changes of the immune system in conditions of demyelination and remyelination
NO Melnik
Morphologіa 1 (1), 89-93, 2007
32007
Морфологічна перебудова печінки за умов хронічної алюмінієво-свинцевої інтоксикації, іммобілізаційного стресу та гіпофункції шишкоподібної залози
ОІ Петришен, НО Мельник
Буковинський медичний вісник 10 (4), 129-131, 2006
32006
Sciatic nerve injury at intracerebral hemorrhage in internal capsule in rats
N Melnyk, I Dovgan, S Savosko
Modern Science.-Moderni Veda 3 (1), 136-141, 2016
22016
Изменения поведенческих реакций и структуры нейронов центральной нервной системы у мышей при купризоновой модели демиелинизации
ИФ Лабунец, НА Мельник, ИА Кузьминова
Интер-медикал, 25, 2014
22014
Pat N 94458 UA (G09B 23. 28 (2006.01))," Modeling of the structural changes of the central nervous system neurons in demyelinating diseases" N u 2014 06622; publ. 11.10. 2014
IF Labunets, NO Melnyk, IA Kuzminova, GM Butenko
Bull, 0
2
The activity of antioxidant enzymes in rat sciatic nerve following a hemorrhagic stroke
IM Dovgan, NO Melnyk, IF Labunets, NA Utko, SI Savosko
World of Medicine and Biology 13 (61), 100-107, 2017
12017
The activity of antioxidant enzymes in rat sciatic nerve following a hemorrhagic stroke
IM Dovgan, NO Melnyk, IF Labunets, NA Utko, SI Savosko
World of Medicine and Biology 13 (61), 100-107, 2017
12017
Вплив нейротоксину Купризону на поведінкові реакції та морфофункціональні зміни нейронів головного та спинного мозку у мишей
ІФ Лабунець, НО Мельник, ІА Кузьмінова, ОВ Под’яченко, ГМ Бутенко
Журнал Національної академії медичних наук України, 402-408, 2014
12014
Базові складові ресурсозбереження на Україні
НО Мельник
Проблеми системного підходу в економіці, 140-147, 2009
12009
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ В УКРАЇНІ
НО Мельник
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 1 (35), 0
1
Особливості контролю знань студентів-іноземців англомовної форми навчання за допомогою тестових завдань на кафедрі гістології та ембріології Національного медичного …
НО Мельник, ГЮ Кондаурова
Медична освіта, 92-95, 2019
2019
Нейропротекторний ефект мелатоніну у мишей із токсичною купризоновою моделлю демієлінізації і можливі шляхи його реалізації
ІФ Лабунець, АЄ Родніченко, НО Мельник, НО Утко
Клітинна та органна трансплантологія, 138-144, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20