Follow
Любовь Федулова
Любовь Федулова
кафедра менеджменту Київський національний торгово-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Менеджмент організацій: підручник
ЛІ Федулова
К.: Либідь 448, 25, 2004
3562004
Розвиток національної інноваційної системи України
Л Федулова, М Пашута
Економіка України 4, 35-47, 2005
2722005
Концептуальна модель інноваційної стратегії України
ЛІ Федулова
Економіка і прогнозування, 87-100, 2012
1732012
Концептуальные основы экономики знаний
ЛИ Федулова
Экономическая теория 5 (2), 37-60, 2008
1402008
Технологічний розвиток економіки
Л Федулова
Економіка України 5, 4-11, 2006
1322006
Технологічний розвиток економіки України
ЛІ Федулова
К.: Ін-т економіки та прогнозування 7, 2006
1312006
Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України
Л Федулова
Економіка України 7 (560), 24-37, 2008
1052008
Технологічна структура економіки України
ЛІ Федулова
Економіст.-2008. Ү, 28Ү33, 2008
632008
Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку
ЛІ Федулова
Економіка: реалії часу, 25, 2016
612016
Состояние и перспективы развития инновационной деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
ВЮ Хахалев
Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 74-80, 2009
452009
Iнновацiйна економiка: пiдручник
ЛI Федулова
442006
Экономическая природа технологий и технологического развития
ЛИ Федулова
Экономическая теория 3 (3), 3-20, 2006
412006
Інноваційний менеджмент в Україні: проблеми та шляхи формування
Л Федулова
Держава та регіони, 76, 2002
392002
Стратегія управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки
Л Федулова
Персонал 11, 72-79, 2006
372006
Iнновацiйний розвиток економiки: модель, система управлiння, державна полiтика
ЛI Федулова, ВП Александрова, ЮМ Бажал
302005
Экономика знаний в контексте взглядов Питера Друкера
ЛИ Федулова
Экономическая теория 4 (3), 86-99, 2007
292007
Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України
Л Федулова
Економіст, 2007
262007
Особливості розвитку інноваційної політики Європейського Союзу: виклики для України
Л Федулова, Г Андрощук
Проблеми науки, 40-43, 2014
252014
Менеджмент органiзацiй
ЛI Федулова, IВ Сокирник, ВВ Стадник, МА Йохна, ОС Новиков, ...
252004
Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів [Електронний ресурс]
Л Федулова
Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку.–2008.–жовтень …, 2008
232008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20