Любовь Федулова
Любовь Федулова
кафедра менеджменту Київський національний торгово-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток національної інноваційної системи України
Л Федулова, М Пашута
Економіка України, 35-47, 2005
2352005
Концептуальна модель інноваційної стратегії України
ЛІ Федулова
Економіка і прогнозування, 87-100, 2012
1272012
Концептуальные основы экономики знаний
ЛИ Федулова
Экономическая теория 5 (2), 37-60, 2008
1262008
Технологічний розвиток економіки
Л Федулова
Економіка України 5, 4-11, 2006
1192006
Технологічний розвиток економіки України
ЛІ Федулова
К.: Ін-т економіки та прогнозування 7, 2006
1182006
Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України
Л Федулова
Економіка України, 24-36, 2008
912008
Технологічна структура економіки України
ЛІ Федулова
Економіст.-2008. Ү, 28Ү33, 2008
592008
Iнновацiйна економiка: пiдручник
ЛI Федулова
392006
Інноваційний менеджмент в Україні: проблеми та шляхи формування
Л Федулова
Держава та регіони, 76, 2002
392002
Стратегія управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки
Л Федулова
Персонал, 72-79, 2006
372006
Экономическая природа технологий и технологического развития
ЛИ Федулова
Экономическая теория 3 (3), 3-20, 2006
372006
Состояние и перспективы развития инновационной деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
ВЮ Хахалев
Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2009
302009
Экономика знаний в контексте взглядов Питера Друкера
ЛИ Федулова
Экономическая теория 4 (3), 86-99, 2007
292007
Iнновацiйний розвиток економiки: модель, система управлiння, державна полiтика
ЛI Федулова
262005
Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку
ЛІ Федулова
Економіка: реалії часу, 25, 2016
242016
Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів [Електронний ресурс]
Л Федулова
Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку.–2008.–жовтень …, 2008
242008
Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України
Л Федулова
Економіст.–2007.–ғ 12, 30-33, 2007
242007
Инновационный вектор развития промышленности Украины
ЛИ Федулова
Экономика Украины, 30-37, 2013
182013
Развитие национальной инновационной системы Украины
Н Пашута, Л Федулова
Экономика Украины, 35-47, 2005
172005
Менеджмент органiзацiй
ЛI Федулова, IВ Сокирник, ВВ Стадник
172004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20