Любовь Федулова
Любовь Федулова
кафедра менеджменту Київський національний торгово-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток національної інноваційної системи України
Л Федулова, М Пашута
Економіка України, 35-47, 2005
2232005
Концептуальна модель інноваційної стратегії України
ЛІ Федулова
Економіка і прогнозування, 87-100, 2012
1222012
Концептуальные основы экономики знаний
ЛИ Федулова
Экономическая теория 5 (2), 37-60, 2008
1222008
Технологічний розвиток економіки України
ЛІ Федулова
К.: Ін-т економіки та прогнозування 7, 2006
1152006
Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України
Л Федулова
Економіка України, 24-36, 2008
902008
Технологічна структура економіки України
ЛІ Федулова
Економіст.-2008. Ү, 28Ү33, 2008
572008
Інноваційний менеджмент в Україні: проблеми та шляхи формування
Л Федулова
Держава та регіони, 76, 2002
392002
Iнновацiйна економiка: пiдручник
ЛI Федулова
352006
Экономическая природа технологий и технологического развития
ЛИ Федулова
Экономическая теория 3 (3), 3-20, 2006
342006
Стратегія управління інтелектуальною власністю в умовах інноваційної економіки
Л Федулова
Персонал, 72-79, 2006
332006
Экономика знаний в контексте взглядов Питера Друкера
ЛИ Федулова
Экономическая теория 4 (3), 86-99, 2007
282007
Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів [Електронний ресурс]
Л Федулова
Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку.–2008.–жовтень …, 2008
252008
Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України
Л Федулова
ЛІ Федулова, 32-36, 2007
252007
Iнновацiйний розвиток економiки: модель, система управлiння, державна полiтика
ЛI Федулова
242005
Состояние и перспективы развития инновационной деятельности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
ВЮ Хахалев
Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2009
232009
Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку
НО АФЕНДІКОВА, КВ КРУТЬКО
Упорядник: Черномаз КГ, старший викладач Ємельяненко ЄО–к. філос. н., доцент …, 2016
222016
Инновационный вектор развития промышленности Украины
ЛИ Федулова
Экономика Украины, 30-37, 2013
182013
Iнновацiйна економiка
ЛI Федулова
К.: Либщь, 2006
182006
Развитие национальной инновационной системы Украины
Н Пашута, Л Федулова
Экономика Украины, 35-47, 2005
172005
Проблеми інноваційних трансформацій у корпоративному секторі економіки України
Л Федулова
Економіст, 2005
162005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20