Ірина Федорів
Ірина Федорів
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мирон Кордуба в історії України (кінець ХІХ–перша половина ХХ ст.)
І Федорів
Тернопіль: Тернопіль Онлайн 127, 2, 2001
172001
Володимир Антонович у перцепції Мирона Кордуби
І Федорів
Наукові записки ТНПУ. Серія:«Історія».–Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 247-252, 2011
32011
Творчість Михайла Драй-Хмари в контексті розвитку національного слов’янознавства першої половини ХХ ст.
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2012
22012
Концепція етногенезу східнослов’янських націй у науковій спадщині Мирона Кордуби в контексті історіографічного дискурсу українських й зарубіжних учених першої половини ХХ ст.
І Федорів
УКРАЇНА ЄВРОПА СВІТ UKRAINE EUROPE, 265, 2010
22010
Участь Омеляна Пріцака у славістичних дискурсах другої третини ХХ-початку ХХІ ст.
І Федорів
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Внесок Дмитра Чижевського у розвиток європейського слов’янознавства
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2013
12013
Становлення наукового слов’янознавства в Україні (перша третина ХХ ст.)
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2013
12013
ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА БРАЙЧЕВСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ДИСКУСІЇ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ
І Федорів
Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 0
1
Наукові зв’язки Мирона Кордуби у варшавський період діяльності (1929-1940)
І Федорів
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Перспективи трансформацій сучасної гуманітаристики в майбутньому
ІО Федорів
Тернопіль: ТНПУ, 2020
2020
Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка в добу незалежності (1993-2017)
В Місько, Я Секо, І Федорів
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Славістика у науковій діяльності Євгена Рихліка (перша третина XX ст.)
І Федорів
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби/упорядн., авт. вступ. розд. і наук. комент. ОА Купчинський.–Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові, 2016 …
І Федорів, М Алексієвець
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2017
2017
Проблеми етногенезу та державотворення слов’янських народів у науковій спадщині Антона Петрушевича
І Федорів, Я Оленич
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2015
2015
Дубровичанин Микола Алексієвець–український вчений-історик, громадський діяч, педагог
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2015
2015
Славістичний дискурс Івана Огієнка в українській історіографії
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2015
2015
Творча спадщина Тараса Шевченка у контексті славістичних рефлексій
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2014
2014
Купчинський О. Вибрані статті та матеріали.–Т. 3: Відомі та маловідомі постаті національної науки й культури/Ред. кол.: О. Винниченко, Л. Войтович, І. Гирич, М. Крикун, Л …
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2014
2014
Наукова спадщина Івана Лисяка-Рудницького у контексті славістичного дискурсу англо-американської історіографії
І Федорів
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942)/Юрій Древніцький; авт. передм. ІЯ Райківський.–Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В …
М Алексієвець, І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20