Підписатись
Ірина Федорів
Ірина Федорів
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мирон Кордуба в історії України (кінець ХІХ–перша половина ХХ ст.)
І Федорів
Тернопіль: Тернопіль Онлайн 127, 2, 2001
172001
Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність
І Федорів
Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис …, 2006
62006
Творчість Михайла Драй-Хмари в контексті розвитку національного слов’янознавства першої половини ХХ ст.
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія:: Історія …, 2012
42012
Володимир Антонович у перцепції Мирона Кордуби
І Федорів
Наукові записки ТНПУ. Серія:«Історія».–Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 247-252, 2011
32011
Участь Омеляна Пріцака у славістичних дискурсах другої третини ХХ-початку ХХІ ст.
ІО Федорів
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
22016
Внесок Дмитра Чижевського у розвиток європейського слов’янознавства
ІО Федорів
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2013
22013
Становлення наукового слов’янознавства в Україні (перша третина ХХ ст.)
ІО Федорів
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2013
22013
Концепція етногенезу східнослов’янських націй у науковій спадщині Мирона Кордуби в контексті історіографічного дискурсу українських й зарубіжних учених першої половини ХХ ст.
І Федорів
Україна–Європа–Світ.–Вип 5, 265-272, 2010
22010
Національно-державницька концепція Мирона Кордуби
І Федорів
Українська історична біографістика, 211-236, 2004
22004
Творчість Михайла Брайчевського у контексті дискусії щодо виникнення слов‟ янської писемності
І Федорів
Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 0
2
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Республікою Корея: стан і перспективи
І Федорів, Я Чекригіна
Консенсус, 154-162, 2023
12023
Педагогічні віхи життя й діяльності Мирона Кордуби у контексті епохи
І ФЕДОРІВ
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
12021
Рецензія
ІО Федорів
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Рецензія
О Сухий, ІО Федорів
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
12012
Славістичні студії Івана Франка: зміст і методологія
І Федорів
Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 2009
12009
Проблема гуманності та порушення прав людини в умовах сучасних гібридних воєн
І Федорів
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
Наукова співпраця галицьких і наддніпрянських дослідників ХІХ ст. у контексті розвитку національного слов’янознавства
І Федорів
Старожитності Лукомор'я, 5-14, 2022
2022
Вплив глобалізації на світові релігії
ІО Федорів
Вектор; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Володимир Гнатюк та Мирон Кордуба: історія взаємин
ІО Федорів
Підручники і посібники, 2021
2021
Перспективи трансформацій сучасної гуманітаристики в майбутньому
ІО Федорів
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20