Кафедра екології та безпеки життєдіяльності Уманського НУС
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності Уманського НУС
Уманський національний університет садівництва, факультет плодоовочівництва, екології та захисту
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми.
СП Сонько
Київ: Ніка Центр, 2003
922003
Ринок і регіоналістика
СП Сонько, ВВ Кулішов, ВІ Мустафін
Київ, Ніка Центр, Ельга, 2002
822002
Інфраструктура в умовах транзитивної економіки
СП Сонько, ММ Скринько
Харків: Екограф, 2004
372004
Географічна інтерпретація доповідей Римському клубу.
СП Сонько
Київ: Інститут географії НАНУ, 2003
292003
Агроекосистема як екологічна ніша людини
СП Сонько
Уманський ДАУ, 2009
282009
Світовий досвід формування інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів
ОВ Василенко
Держава та регіони, 29-36, 2009
252009
Регіоналізація, прикор-донні конфлікти та майбутні шляхи розвитку природи і суспільства.
СП Сонько
Киев,«Академпериодика», 2003
242003
Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки для ведення війн у майбутньому
ОВ Василенко
Наука і оборона, 2009
21*2009
Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей ВІ Вернадського
СП Сонько
ДонНТУ, 2010
202010
В пошуках нових моделей центральних місць Вальтера Кристаллера.
СП Сонько
Киів. Вид-во Інституту геології НАНУ, 2004
202004
Сучасні особливості формування регіональних ринків
В Кулішов, В Мустафін, С Сонько
Економіка України, 40-43, 2001
202001
Сучасна модифікація теорії економічного районування.
СП Сонько
Львів" Магнолія", 2005
162005
Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому
С Сонько
Часопис соціально-економічної географії, 30-39, 2015
152015
Сучасні проблеми глобальної економіки
ВВ Кулішов
Інноваційна економіка, 8-11, 2013
142013
Екологічна проблематика з позицій хорології.
СП Сонько
Київ. КНУ імені Тараса Шевченка, 2000
142000
Нове уявлення про місце географії в системі наук./Географія і сучасність
СП Сонько
Випуск 1, 32-37, 1999
141999
Засадничі принципи ноосферного природо-користування у кон-тексті концепції сталого розвитку.
СП Сонько
КЕІ КНЕУ, 2006
132006
Ноосферна динаміка просторових соціально-економічних систем.
СП Сонько
Вінниця, Гіпаніс, 2000
132000
Сільськогосподарське районування-перший крок до збалансованого природокористування в агросфері
СП Сонько
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2015
122015
Географічний простір-час у формуванні просторових соціо-природних систем.
СП Сонько
Вид-во Інституту геології НАНУ, 2004
112004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20