Дмитро Літвінов
Дмитро Літвінов
НУБіП України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Лiсостепу України
Логос, 2004
26*2004
Водний режим чорнозему типового в короткоротаційних зернових сівозмінах
ММ Єрмолаєв, ЛІ Шиліна, ДВ Літвінов
Зб. наук. пр. Інту землеробства УААН.–2002.–Спецвип, 161-166, 2005
162005
Parameters of biological circulation of phytomass and nutritional elements in crop rotation
D Litvinov, AO Butenko, Onychko, V.I.
Ukrainian Journal of Ecology 9 (3), 92-98, 2019
142019
Биологический круговорот органического вещества и элементов питания в короткоротационных севооборотах
ДВ Каминский, Виктор Францевич, Литвинов, ШЛ Н.
Достижение науки и техники АПК, С.11–14, 2014
102014
Продуктивність типових сівозмін Лісостепу залежно від інтенсивності агрохімічного навантаження
МА Ткаченко, ДВ Літвінов
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 100-106, 2014
82014
A The Typicality of Hydrothermal Conditions of the Forest Steppe and Their Influence on the Productivity of Crops
A Butenko, D Litvinov, N Borys, O Litvinova, I Masyk, V Onychko, ...
Environmental Research, Engineering and Management 76 (3), 84-95, 2020
52020
Динаміка продуктивної вологи в ґрунті за вирощування зернових колосових культур
ДВ Літвінов
Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН», С. 34–38., 2007
52007
Мікробіологічні процеси у кореневій зоні рослин гороху і пшениці озимої за вирощування їх у монокультурі та чотирипільній сівозміні
ІМ Малиновська, ДВ Літвінов
Сільськогосподарська мікробіологія, 77-90, 2011
42011
Закономірності формування водного режиму в сівозмінах на чорноземах Лісостепу Лівобережного
ММ Єрмолаєв, ЛІ Шиліна, ДВ Літвінов
Вісник аграрної науки.–Київ, 13-17, 2008
42008
Динаміка вмісту рухомого фосфору в чорноземі типовому в короткоротаційних сівозмінах
ДВ Літвінов
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2016
32016
Формування водного режиму ґрунту в системі короткоротаційних сівозмін
Д Літвінов
Вісник аграрної науки 93 (11), 13-18, 2015
32015
Агробіологічні основи підвищення ефективності короткоротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу України
ДВ Літвінов
автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.01, ННЦ "Інститут землеробства НААН", 2015
3*2015
Влияние культуры подсолнечника на водный и питательный режимы почвы в системе короткоротационных севооборотов
ДВ Литвинов
Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно …, 2013
32013
Винос поживних речовин сільськогосподарськими культурами у короткоротаційних сівозмінах
ДВ Літвінов, ТІ Гордієнко, МП Товстенко
Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства УААН», С. 12–16, 2007
32007
Принципи розроблення систем різноротаційних сівозмін в Україні
КСО Бойко П.І., Літвінов Д.В., Цимбал Я.С.
Збірник наук. праць ННЦ «Інститут землеробства НААН»., С.3-14, 2018
2*2018
Продуктивність кукурудзи на зерно у короткоротаційних сівозмінах лівобережного Лісостепу
ДВ Літвінов, МП Товстенко
Розглядаються питання з генетики, селекції і насінництва зернофу-ражних …, 2011
22011
Вплив насичення сівозмін соняшником на його врожайність і фітосанітарний стан ґрунту
ДВ Літвінов
Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур.–Запоріжжя.–2007.–Вип …, 2007
2*2007
Продуктивність різноротаційних сівозмін на чорноземі типовому в Лівобережному Лісостепу
ДВ Літвінов, ПІ Бойко, ЯС Цимбал, ТР Кальчун, МВ Бакумова, ...
Землеробство, 3-8, 2018
12018
Продуктивність сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах на типових чорноземах
П Бойко, Д Літвінов, О Демиденко, І Шаповал, Н Коваленко
Вісник аграрної науки 94 (12), 11-14, 2016
12016
Методичні підходи до визначення комплексного впливу основних складових системи землеробства на продуктивність агрофітоценозів і родючість ґрунту
ШІС Бойко П.І., Літвінов Д.В., Буслаєва Н.Г., Коваленко Н.П., Демиденко О.В.
Землеросбтво, 10-21, 2016
1*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20