Подписаться
Валерія Рядінська (Вишнивецька)
Валерія Рядінська (Вишнивецька)
Начальник лабораторії ДНДІ МВС України
Подтвержден адрес электронной почты в домене mvs.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Господарське право: навчальний посібник у схемах і таблицях
МЛ Шелухін
К.: ЦНЛ, 2006
262006
Транспортне право України
ВО Шелухін, МЛ, Рядінська
К.: Ін Юре, 2008
21*2008
Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні
В Рядінська
Підприємництво, господарство і право, 190-195, 2016
172016
Становлення та розвиток системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: фінансово-правові проблеми: монографія
ВО Рядінська
К.:«МП Леся 464, 9, 2014
162014
Порівняльний аналіз фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют
К Пащенко
Підприємництво, господарство і право, 97-100, 2017
92017
Правове регулювання надання державної фінансової підтримки в Україні: монографія
ГГ Єрко, ВО Рядінська
Київ: ТОВ «Нілан-ЛТД, 2016
92016
Правове регулювання державного мита
ВО Вишнивецька
Вишнивецька Валерія Олександрівна.–Ірпінь, 2005.–212 с, 0
9
Перспективи запровадження амністії капіталів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (частина перша)
ВО Рядінська
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 402-410, 2014
82014
Податкове резиденство фізичних осіб: зарубіжний досвід та розвиток в Україні
РВ Олександрівна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, С. 104–107, 2014
7*2014
Правовий механізм податку на доходи фізичних осіб від роялті: проблеми правового регулювання
ВО Рядінська
Наука і правоохорона, 248-255, 2014
72014
Соціальна справедливість при оподаткуванні доходів фізичних осіб
ВО Рядінська
Південноукраїнський правничий часопис, 59-64, 2013
72013
Доцільність прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб
В Рядінська
Наука і правоохорона, 2013
72013
Зарубіжний досвід оподаткування незаконних доходів фізичних осіб
ВО Радінська
Європейські перспективи, 130-136, 2015
62015
Кваліфікаційна атестація суддів в Україні як необхідна умова забезпечення принципу незалежності судової влади
ВО Рядінська, ОВ Карпушова
Підприємництво, господарство і право, 214-218, 2018
52018
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб від процентів
ВО Рядінська
Проблеми законності, 133-140, 2013
52013
Правові проблеми визначення доброчесності як правової категорії в Україні
ВО Рядінська, ОВ Карпушова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право 65, 43-50, 2021
42021
До прозорості процедури тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей при кваліфікаційному оцінюванні суддів
ВО Рядінська, ВП Остапович, ОВ Карпушова
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2019
42019
Щодо визначення об’єкту податку на доходи фізичних осіб від процентів як елементу його правового механізму
ВО Рядінська
Наука і правоохорона, 2013
42013
Трансформація змісту поняття «доходи фізичних осіб» в податковому законодавстві України
ВО Рядінська, ОО Дмитрик
Київський часопис права, 93-99, 2023
32023
Генезис принципу справедливості оподаткування
ВО Рядінська
Наше право, 173-183, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20