Лілія Безугла Лилия Безуглая Liliia Bezugla
Лілія Безугла Лилия Безуглая Liliia Bezugla
ХНУ імені В.Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра німецької філології та перекладу
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі: монографія
ЛР Безугла
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна 332, 5, 2007
1582007
Лінгвопрагматика дискримінації у публіцистичному дискурсі:[монографія]
ЛР Безугла, ІО Романченко
Харків: ФОП Лисенко ІБ, 2013
522013
Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі
ЛР Безугла
Автореф. док. філол. наук, Київ, Київський національний університет ім …, 2009
402009
Абрис когнитивного вектора прагмалингвистики
ИС Шевченко, ИП Сусов, ЛР Безуглая
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 3-7, 2008
282008
Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты
ГЯ Солганик, НИ Клушина, НВ Смирнова, С Гайда, ЕА Баженова, ...
Общество с ограниченной ответственностью ФЛИНТА, 2014
272014
Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен
ЛР Безугла
ChF Konstanta, 2005
242005
Діалог, діалогічний текст та діалогічний дискурс
ЛР Безугла
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
232009
Значимое молчание в системе прагматической импликации
ЛР Безуглая
Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 3-7, 2004
192004
Лінгвістична прагматика та дискурсивний аналіз
ЛР Безугла
Studia philologica, 95-100, 2012
122012
Перлокуція в дискурсі (на матеріалі німецького діалогічного дискурсу)
ЛР Безугла
Дискурс як когнітивнокомунікативний феномен.–Харків: Константа, 118-144, 2005
122005
Прагмапоэтика в когнитивном измерении
ЛР Безуглая
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2013
112013
Історична динаміка мовленнєвого акту квеситиву в німецькій та англійській мовах
ЛР Безугла
Автореф. канд. філол. наук, Харків, Харківський державний університет 18, 1998
111998
Имплицитные смыслы в дискурсе: когнитивно-коммуникативный поход
ЛР Безуглая
Когниция, коммуникация, дискурс, 8-11, 2010
10*2010
Три этапа развития лингвопрагматики: от речевого акта к дискурсу
ЛР Безуглая
Дискурс и стиль: теоретические и прикладные аспекты, 81-93, 2014
92014
До питання розмежування прагматики, стилістики та прагмастилістики
ЛР Безугла
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2014
92014
Прагмалингвистическая концепция И.П. Сусова: Послесловие
ЛР Безуглая
Сусов И.П. Лингвистическая прагматика, 249-260, 2009
9*2009
Риторичні запитання як імпліцитні мовленнєві акти
ЛР Безугла
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
92009
К проблеме классификации эллипсиса (на метериале немецкого языка)
ЛР Безуглая
Нова філологія, 10-16, 2005
92005
Неискренние речевые акты и неискренние речевые жанры
ЛР Безуглая
Жанры речи, 40-49, 2014
82014
Перлокутивні індикатори імпліцитного смислу у висловленнях німецької мови
ЛР Безугла
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
82009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20