Ткаченко Михайло Миколайович / MM Tkachenko / MN Tkachenko / Ткаченко Михаил Николаевич
Ткаченко Михайло Миколайович / MM Tkachenko / MN Tkachenko / Ткаченко Михаил Николаевич
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Хронічне обструктивне захворювання легень
ЮІ Фещенко, ВК Гаврисюк, ОЯ Дзюблик, ЮМ Мостовой, НД Чухрієнко, ...
Здор. Укр.–2014.–8 (333).–С.–50–51, 2001
852001
Оксид азоту та судинна регуляція (огляд літератури)
ММ Ткаченко
Журн. АМН України 3 (2), 241-254, 1997
451997
Фундаментальні механізми ді¿ оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування¿¿ захворювань
ОО Мойбенко, ВФ Сагач, ММ Ткаченко, ОВ Коркушко, ВВ Безруков, ...
Фізіол. журн.-2004.-50, 11-30, 2004
282004
Индуцибельная синтаза оксида азота при патологии сердца
ОЮ Гарматина, МН Ткаченко, АА Мойбенко
Журнал АМН Украины 11 (4), 645-659, 2005
262005
Роль ендотелію та біологічно-активних речовин ендотеліального походження в регуляції кровообігу та діяльності серця
МОО Сагач В.Ф., Шаповал Л.М., Соловйов А.І., Базилюк О.В., Ткаченко М.М ...
Фізіол. журн 43 (1-2), 3-18, 1997
24*1997
О механизмах вовлечения эндотелия в реакцию реактивной гиперемии
ВФ Сагач, МН Ткаченко
Бюлл. эксперим. биологии и медицины 109 (5), 420-422, 1990
171990
Pharmacoprotective influences on different links of the mechanism underlying 6-hydroxydopamine-induced degeneration of nigro-striatal dopaminergic neurons
SA Talanov, NN Oleshko, MN Tkachenko, VF Sagach
Neurophysiology 38 (2), 128-133, 2006
162006
Diagnostic parameters of bone scintigraphy for knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis
K Pavlo, T Michael
Восточно-европейский научный журнал 10 (2), 38-39, 2016
152016
On the mechanism of the involvement of endothelium in reactive hyperemia
VF Sagach, MN Tkachenko
Experientia 47 (8), 828-830, 1991
151991
The main surgical criteria of bone scintigraphy at the hip arthroplasty
PA Korol, MN Tkachenko
Наука в современном информационном обществе, 42-44, 2015
142015
The role of three/phase bone scintigraphy in arthroplasty of hip and knee joints of clean/up workers of Chornobyl accident
M Tkachenko, P Korol
Problems of radiation medicine and radiobiology 22, 476-483, 2017
132017
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ОВБ ММ Ткаченко, ВФ Сагач
Фізіолог. ж 51 (3), 32-41, 2005
132005
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ММТ ОВ Базилюк, ВФ Сагач
Фізіолог. ж 51 (3), 32-41, 2005
13*2005
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ММ Ткаченко, ВФ Сагач, ОВ Базилюк
Фізіол. журн 51 (3), 32-40, 2005
132005
Вплив L-аргініну на функціональну активність ендотелію за умов експериментального цукрового діабету
ВФ Сагач, ОД Присяжна, ММ Ткаченко, АВ Коцюруба
Фізіол. журн.-2005.-51, 3-7, 2005
122005
Приемы защиты ярового ячменя от гельминтоспориозной корневой гнили и темно-бурой пятнистости листьев в условиях Курганской области
МН Ткаченко
[Курган. гос. с.-х. акад. им. ТС Мальцева], 2004
122004
The role of bone scintigraphy in differential diagnosis of knee inflammatory processes
P Korol, M Tkachenko
Fundamental and applied sciences today.—2014.—1.—Р. 53 55, 2014
112014
РОЛЬ ОСТЕОСЦИНТИГРАФИИ В ДИФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
ПА Король, МН Ткаченко
Фундаментальные и прикладные науки сегодня, 53-53, 2014
92014
Ендотелійзалежні скорочувальні реакці¿ судинних гладеньких м язів і вміст вільних радикалів кисню у щурів за умов старіння
ММТ ВФ Сагач, АВ Коцюруба, ОВ Базілюк, ОМ Буханевич, ОФ Мегедь, ЛГ Степаненко
Фізіологічний журнал 48 (4), 3-13, 2002
9*2002
Вплив ацетилхолiну та аденозинтрифосфату на мембранний потенцiал iнтактного ендотелiю аорти щурiв за умов старiння
ММ Ткаченко, ВВ Яроцький, СМ Марченко, ВФ Сагач
Фiзiол. журн.–2002.–48 3, 3-8, 2002
92002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20