Follow
Ткаченко Михайло Миколайович / MM Tkachenko / MN Tkachenko / Ткаченко Михаил Николаевич
Ткаченко Михайло Миколайович / MM Tkachenko / MN Tkachenko / Ткаченко Михаил Николаевич
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Verified email at nmu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Хронічне обструктивне захворювання легень
ЮІ Фещенко, ВК Гаврисюк, ОЯ Дзюблик, ЮМ Мостовой, НД Чухрієнко, ...
Здор. Укр.–2014.–8 (333).–С.–50–51, 2001
862001
Оксид азоту та судинна регуляція
ММ Ткаченко
Журн. АМН України 3 (2), 241-254, 1997
471997
Фундаментальні механізми ді оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування захворювань
ОО Мойбенко, ВФ Сагач, ММ Ткаченко, ОВ Коркушко, ВВ Безруков, ...
Фізіол. журн.-2004.-50, 11-30, 2004
302004
Индуцибельная синтаза оксида азота при патологии сердца
ОЮ Гарматина, МН Ткаченко, АА Мойбенко
Журнал АМН Украины 11 (4), 645-659, 2005
262005
Роль ендотелію та біологічно-активних речовин ендотеліального походження в регуляції кровообігу та діяльності серця
МОО Сагач В.Ф., Шаповал Л.М., Соловйов А.І., Базилюк О.В., Ткаченко М.М ...
Фізіол. журн 43 (1-2), 3-18, 1997
25*1997
Pharmacoprotective influences on different links of the mechanism underlying 6-hydroxydopamine-induced degeneration of nigro-striatal dopaminergic neurons
SA Talanov, NN Oleshko, MN Tkachenko, VF Sagach
Neurophysiology 38 (2), 128-133, 2006
182006
Diagnostic parameters of bone scintigraphy for knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis
K Pavlo, T Michael
Восточно-европейский научный журнал 10 (2), 38-39, 2016
172016
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ОВБ ММ Ткаченко, ВФ Сагач
Фізіолог. ж 51 (3), 32-41, 2005
162005
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ММТ ОВ Базилюк, ВФ Сагач
Фізіолог. ж 51 (3), 32-41, 2005
16*2005
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ММ Ткаченко, ВФ Сагач, ОВ Базилюк
Фізіол. журн 51 (3), 32-41, 2005
162005
О механизмах вовлечения эндотелия в реакцию реактивной гиперемии
ВФ Сагач, МН Ткаченко
Бюлл. эксперим. биологии и медицины 109 (5), 420-422, 1990
161990
Вплив L-аргініну на функціональну активність ендотелію за умов експериментального цукрового діабету
ВФ Сагач, ОД Присяжна, ММ Ткаченко, АВ Коцюруба
Фізіол. журн.-2005.-51, 3-7, 2005
152005
On the mechanism of the involvement of endothelium in reactive hyperemia
VF Sagach, MN Tkachenko
Experientia 47 (8), 828-830, 1991
151991
The main surgical criteria of bone scintigraphy at the hip arthroplasty
PA Korol, MN Tkachenko
Наука в современном информационном обществе, 42-44, 2015
142015
The role of three/phase bone scintigraphy in arthroplasty of hip and knee joints of clean/up workers of Chornobyl accident
M Tkachenko, P Korol
Problems of radiation medicine and radiobiology 22, 476-483, 2017
132017
The role of bone scintigraphy in differential diagnosis of knee inflammatory processes
P Korol, M Tkachenko
Fundamental and applied sciences today.—2014.—1.—Р. 53 55, 2014
122014
Приемы защиты ярового ячменя от гельминтоспориозной корневой гнили и темно-бурой пятнистости листьев в условиях Курганской области
МН Ткаченко
[Курган. гос. с.-х. акад. им. ТС Мальцева], 2004
122004
Ендотелійзалежні скорочувальні реакці судинних гладеньких м язів і вміст вільних радикалів кисню у щурів за умов старіння
ММТ ВФ Сагач, АВ Коцюруба, ОВ Базілюк, ОМ Буханевич, ОФ Мегедь, ЛГ Степаненко
Фізіологічний журнал 48 (4), 3-13, 2002
10*2002
Вплив ацетилхолiну та аденозинтрифосфату на мембранний потенцiал iнтактного ендотелiю аорти щурiв за умов старiння
ММ Ткаченко, ВВ Яроцький, СМ Марченко, ВФ Сагач
Фiзiол. журн.–2002.–48 3, 3-8, 2002
102002
та ін. Ендотелійзалежні скорочувальні реакції судинних гладеньких м язів і вміст вільних радикалів кисню у щурів за умов старіння
ММ Ткаченко, ВФ Сагач, АВ Коцюруба
Фізіол. журн 48, 3-13, 2002
102002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20