Ткаченко Михайло Миколайович / MM Tkachenko / MN Tkachenko / Ткаченко Михаил Николаевич
Ткаченко Михайло Миколайович / MM Tkachenko / MN Tkachenko / Ткаченко Михаил Николаевич
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Хронічне обструктивне захворювання легень
ЮІ Фещенко, ВК Гаврисюк, ОЯ Дзюблик, ЮМ Мостовой, НД Чухрієнко, ...
Здор. Укр.–2014.–8 (333).–С.–50–51, 2001
842001
Оксид азоту та судинна регуляція (огляд літератури)
ММ Ткаченко
Журн. АМН України 3 (2), 241-254, 1997
461997
Фундаментальні механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань
ОО Мойбенко, ВФ Сагач, ММ Ткаченко, ОВ Коркушко, ВВ Безруков, ...
Фізіол. журн 50 (1), 11-30, 2004
272004
Роль ендотелію та біологічно-активних речовин ендотеліального походження в регуляції кровообігу та діяльності серця
МОО Сагач В.Ф., Шаповал Л.М., Соловйов А.І., Базилюк О.В., Ткаченко М.М ...
Фізіол. журн 43 (1-2), 3-18, 1997
26*1997
Индуцибельная синтаза оксида азота при патологии сердца
ОЮ Гарматина, МН Ткаченко, АА Мойбенко
Журнал АМН Украины 11 (4), 645-659, 2005
242005
Diagnostic parameters of bone scintigraphy for knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis
P Korol, MN Tkachenko
East European Scientific Journal 10, 38-39, 2016
202016
The main surgical criteria of bone scintigraphy at the hip arthroplasty
PA Korol, MN Tkachenko
Наука в современном информационном обществе, 42-44, 2015
172015
The role of three/phase bone scintigraphy in arthroplasty of hip and knee joints of clean/up workers of Chornobyl accident
M Tkachenko, PO Korol
Problems of radiation medicine and radiobiology 22, 476-483, 2017
152017
On the mechanism of the involvement of endothelium in reactive hyperemia
VF Sagach, MN Tkachenko
Experientia 47 (8), 828-830, 1991
151991
The role of bone scintigraphy in differential diagnosis of knee inflammatory processes
P Korol, M Tkachenko
Fundamental and applied sciences today.—2014.—1.—Р. 53 55, 2014
142014
Pharmacoprotective influences on different links of the mechanism underlying 6-hydroxydopamine-induced degeneration of nigro-striatal dopaminergic neurons
SA Talanov, NN Oleshko, MN Tkachenko, VF Sagach
Neurophysiology 38 (2), 128-133, 2006
132006
О механизмах вовлечения эндотелия в реакцию реактивной гиперемии
ВФ Сагач, МН Ткаченко
Бюлл. эксперим. биологии и медицины 109 (5), 420-422, 1990
131990
РОЛЬ ОСТЕОСЦИНТИГРАФИИ В ДИФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
ПА Король, МН Ткаченко
Фундаментальные и прикладные науки сегодня, 53-53, 2014
122014
Приемы защиты ярового ячменя от гельминтоспориозной корневой гнили и темно-бурой пятнистости листьев в условиях Курганской области
МН Ткаченко
[Курган. гос. с.-х. акад. им. ТС Мальцева], 2004
122004
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ОВБ ММ Ткаченко, ВФ Сагач
Фізіолог. ж 51 (3), 32-41, 2005
112005
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ММТ ОВ Базилюк, ВФ Сагач
Фізіолог. ж 51 (3), 32-41, 2005
11*2005
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ММ Ткаченко, ВФ Сагач, ОВ Базилюк
Фізіол. журн 51 (3), 32-40, 2005
112005
Ендотелійзалежні скорочувальні реакці¿ судинних гладеньких м язів і вміст вільних радикалів кисню у щурів за умов старіння
ММТ ВФ Сагач, АВ Коцюруба, ОВ Базілюк, ОМ Буханевич, ОФ Мегедь, ЛГ Степаненко
Фізіологічний журнал 48 (4), 3-13, 2002
11*2002
Ендотелійзалежні скорочувальні реакці¿ судинних гладеньких м язів і вміст вільних радикалів кисню у щурів за умов старіння
ММ Ткаченко, ВФ Сагач, АВ Коцюруба, ОВ Базілюк, ОМ Буханевич, ...
112002
Пріоритети вибору інструментальних методів дослідження в діагностичному скринінгу при ендопротезуванні кульшових суглобів
ММ Ткаченко, ПО Король
Променева діагностика, променева терапія, 34-36, 2015
102015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20