Підписатись
Ткаченко Михайло Миколайович / MM Tkachenko / MN Tkachenko / Ткаченко Михаил Николаевич
Ткаченко Михайло Миколайович / MM Tkachenko / MN Tkachenko / Ткаченко Михаил Николаевич
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Хронічне обструктивне захворювання легень
ЮІ Фещенко, ВК Гаврисюк, ОЯ Дзюблик, ЮМ Мостовой, НД Чухрієнко, ...
Здор. Укр.–2014.–8 (333).–С.–50–51, 2001
862001
Оксид азоту та судинна регуляція
ММ Ткаченко
Журн. АМН України 3 (2), 241-254, 1997
471997
Фундаментальні механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему як основи патогенетичного лікування її захворювань
ОО Мойбенко, ВФ Сагач, ММ Ткаченко, ОВ Коркушко, ВВ Безруков, ...
Фізіол. журн 50 (1), 11, 2004
312004
Индуцибельная синтаза оксида азота при патологии сердца
ОЮ Гарматина, МН Ткаченко, АА Мойбенко
Журнал АМН Украины 11 (4), 645-659, 2005
272005
Роль ендотелію та біологічно-активних речовин ендотеліального походження в регуляції кровообігу та діяльності серця
МОО Сагач В.Ф., Шаповал Л.М., Соловйов А.І., Базилюк О.В., Ткаченко М.М ...
Фізіол. журн 43 (1-2), 3-18, 1997
23*1997
Diagnostic parameters of bone scintigraphy for knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis
K Pavlo, T Michael
Восточно-европейский научный журнал 10 (2), 38-39, 2016
192016
Pharmacoprotective influences on different links of the mechanism underlying 6-hydroxydopamine-induced degeneration of nigro-striatal dopaminergic neurons
SA Talanov, NN Oleshko, MN Tkachenko, VF Sagach
Neurophysiology 38, 128-133, 2006
192006
The main surgical criteria of bone scintigraphy at the hip arthroplasty
PA Korol, MN Tkachenko
Наука в современном информационном обществе, 42-44, 2015
162015
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ОВБ ММ Ткаченко, ВФ Сагач
Фізіолог. ж 51 (3), 32-41, 2005
162005
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ММТ ОВ Базилюк, ВФ Сагач
Фізіолог. ж 51 (3), 32-41, 2005
16*2005
О механизмах вовлечения эндотелия в реакцию реактивной гиперемии
ВФ Сагач, МН Ткаченко
Бюлл. эксперим. биологии и медицины 109 (5), 420-422, 1990
161990
The role of three/phase bone scintigraphy in arthroplasty of hip and knee joints of clean/up workers of Chornobyl accident
M Tkachenko, P Korol
Problems of radiation medicine and radiobiology 22, 476-483, 2017
142017
Вплив L-аргініну на функціональну активність ендотелію за умов експериментального цукрового діабету
ВФ Сагач, ОД Присяжна, ММ Ткаченко, АВ Коцюруба
Фізіол. журн.-2005.-51, 3-7, 2005
142005
Приемы защиты ярового ячменя от гельминтоспориозной корневой гнили и темно-бурой пятнистости листьев в условиях Курганской области
МН Ткаченко
142004
On the mechanism of the involvement of endothelium in reactive hyperemia
VF Sagach, MN Tkachenko
Experientia 47, 828-830, 1991
141991
Ендотелійзалежні скорочувальні реакці¿ судинних гладеньких м язів і вміст вільних радикалів кисню у щурів за умов старіння
ММ Ткаченко, ВФ Сагач, АВ Коцюруба, ОВ Базілюк, ОМ Буханевич, ...
12
РОЛЬ ОСТЕОСЦИНТИГРАФИИ В ДИФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
ПА Король, МН Ткаченко
Фундаментальные и прикладные науки сегодня, 53-53, 2014
112014
The role of bone scintigraphy in differential diagnosis of knee inflammatory processes
P Korol, M Tkachenko
Fundamental and applied sciences today.—2014.—1.—Р. 53 55, 2014
102014
Пріоритети вибору інструментальних методів дослідження в діагностичному скринінгу при ендопротезуванні кульшових суглобів
ММ Ткаченко, ПО Король
Променева діагностика, променева терапія, 34-36, 2015
92015
Сосудистая реактивность и метаболизм реактивных форм кислорода и азота при действии низких доз радиации
МН Ткаченко, АВ Коцюруба, ОВ Базилюк, СА Таланов, ГМ Поперека, ...
Радиационная биология. Радиоэкология 49 (4), 462-472, 2009
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20