Подписаться
Олена Петрушка
Олена Петрушка
Західноукраїнський національний університет, кафедра фінансів ім. С.І. Юрія
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні
ОВ Петрушка, ЮВ Баніт
Хмельницький, ПВНЗ" Хмельницький економічний університет", 2015
262015
монограф.[ОП Кириленко, ІІ Білоус, БС Малиняк та ін.]; за ред. ОП Кириленко
Ф важелі подолання бідності в Україні
Тернопіль: ТНЕУ, 201-211, 2010
172010
Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні
ОП Кириленко, ОВ Петрушка
162013
монографія [ОП Кириленко, ІІ Білоус, БС Малиняк та ін.]; за заг. ред. ОП Кириленко
Ф важелі подолання бідності в Україні
Тернопіль: ТНЕУ,«Економічна думка, 2010
162010
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
142013
Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні
О Петрушка
ТНЕУ, 2015
132015
Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного страхування
ОВ Петрушка
Тернопіль, ТНЕУ, 2010
122010
Корпоративне пенсійне страхування як складова соціального захисту найманих працівників
ОВ Петрушка
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
102016
Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів Пенсійного фонду України
ОВ Петрушка
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
102016
Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні
ОВ Петрушка, БС Шулюк
ТОВ" Міжнародний бізнес центр", 2017
62017
Недержавне пенсійне страхування як альтернатива забезпечення гідної старості
ОВ Петрушка
Тернопіль, Вектор, 2015
62015
Державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України
ОВ Петрушка
62013
Особливості функціонування моделей медичного страхування в економічно розвинутих країнах
ОВ Петрушка
Мукачево, МДУ, 2017
52017
Rozvytok derzhavnoho pensiinoho strakhuvannia v umovakh pensiinoi reformy [Development of state pension insurance in terms of pension reform]
OP Kyrylenko, BS Malyniak, OV Petrushka
Ternopil, TNEU [in Ukrainian], 2013
52013
Фінансові важелі подолання бідності в Україні: Монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, НЯ Кравчук, НМ Ткачук, НІ Карпишин, ...
Письменний Віталій Валерійович, 2010
52010
Дискусійні питання щодо підвищення пенсійного віку в Україні в контексті світового досвіду
ОВ Петрушка
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 153-156, 2017
42017
Instytutsiyni osnovy derzhavnoho pensiynoho strakhuvannya v Ukrayini
O Kyrylenko, O Petrushka
Zhurnal yevropeyskoyi ekonomiky 12 (1), 79-95, 0
4
Світовий досвід реалізації фінансових проектів державно-приватного партнерства в економічній інфраструктурі
БС Шулюк, ОВ Петрушка
Мукачево, Мукачівський державний університет, 2018
32018
World experience of financial support of health care: lessons for Ukraine
OV Petrushka
Науковий вісник Полісся, 247-252, 2016
32016
The experience of reforming the pension systems of foreign countries and its use in Ukraine
OV Petrushka
Dosvid reformuvannya pensiynykh system zarubizhnykh krayin ta yoho …, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20