Подписаться
Олена Петрушка
Олена Петрушка
Західноукраїнський національний університет, кафедра фінансів ім. С.І. Юрія
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні
ОВ Петрушка, ЮВ Баніт
Хмельницький, ПВНЗ" Хмельницький економічний університет", 2015
362015
Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні
ОП Кириленко, ОВ Петрушка
202013
монограф.[ОП Кириленко, ІІ Білоус, БС Малиняк та ін.]; за ред. ОП Кириленко
Ф важелі подолання бідності в Україні
Тернопіль: ТНЕУ, 201-211, 2010
202010
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи
ОП Кириленко, БС Малиняк, ОВ Петрушка, МП Шаварина, СЛ Коваль, ...
182013
монографія [ОП Кириленко, ІІ Білоус, БС Малиняк та ін.]; за заг. ред. ОП Кириленко
Ф важелі подолання бідності в Україні
Тернопіль: ТНЕУ,«Економічна думка, 2010
182010
Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні
О Петрушка
ТНЕУ, 2015
172015
Корпоративне пенсійне страхування як складова соціального захисту найманих працівників
ОВ Петрушка
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
112016
Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного страхування
ОВ Петрушка
Тернопіль, ТНЕУ, 2010
112010
Особливості функціонування моделей медичного страхування в економічно розвинутих країнах
ОВ Петрушка
Мукачево, МДУ, 2017
102017
Шляхи удосконалення практики мобілізації доходів Пенсійного фонду України
ОВ Петрушка
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
102016
Фінансові важелі подолання бідності в Україні
ОП Кириленко, ІІ Білоус, НЯ Кравчук, НМ Ткачук, ТБ Пундас, ...
Економічна думка ТНЕУ, 2010
92010
Державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України
ОВ Петрушка
82013
Моніторинг формування зовнішнього державного боргу України
ІП Сидор, ОВ Петрушка
72019
Розподільчі та накопичувальні пенсійні системи: азіатський досвід та висновки для України
ОВ Петрушка, ІП Сидор
Одеса, 2019
62019
Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні
ОВ Петрушка, БС Шулюк
ТОВ" Міжнародний бізнес центр", 2017
62017
Недержавне пенсійне страхування як альтернатива забезпечення гідної старості
ОВ Петрушка
Тернопіль, Вектор, 2015
62015
Rozvytok derzhavnoho pensiinoho strakhuvannia v umovakh pensiinoi reformy [Development of state pension insurance in terms of pension reform]
OP Kyrylenko, BS Malyniak, OV Petrushka
Ternopil, TNEU [in Ukrainian], 2013
62013
Дискусійні питання щодо підвищення пенсійного віку в Україні в контексті світового досвіду
ОВ Петрушка
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 153-156, 2017
52017
Теоретичні основи функціонування державного пенсійного страхування України
ОВ Петрушка
Острог, Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010
52010
The experience of reforming the pension systems of foreign countries and its use in Ukraine
OV Petrushka
Dosvid reformuvannya pensiynykh system zarubizhnykh krayin ta yoho …, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20