Олена Петрушка
Олена Петрушка
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні
ОВ Петрушка, ЮВ Баніт
Наука й економіка, 19-27, 2015
182015
монограф.[ОП Кириленко, ІІ Білоус, БС Малиняк та ін.]; за ред. ОП Кириленко
Ф важелі подолання бідності в Україні
Тернопіль: ТНЕУ, 201-211, 2010
142010
Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні
КО Ольга, О Петрушка
Журнал європейської економіки, 79-95, 2013
132013
монографія [ОП Кириленко, ІІ Білоус, БС Малиняк та ін.]; за заг. ред. ОП Кириленко
Ф важелі подолання бідності в Україні
Тернопіль: ТНЕУ,«Економічна думка, 2010
132010
Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, БС Малиняк, ОВ Петрушка, ...
ТНЕУ, 2013
92013
Фінансові важелі подолання бідності в Україні: Монографія
ОП Кириленко, ВВ Письменний, НЯ Кравчук, НМ Ткачук, НІ Карпишин, ...
Письменний Віталій Валерійович, 2010
62010
Instytutsiyni osnovy derzhavnoho pensiynoho strakhuvannya v Ukrayini
O Kyrylenko, O Petrushka
Zhurnal yevropeyskoyi ekonomiky 12 (1), 79-95, 0
5
Dosvid reformuvannia pensiinykh system zarubizhnykh krain ta yogo vykorystannia v Ukraini [Experience of pension systems reforming of foreign countries and its application in …
OV Petrushka, YV Banit
Nauka I ekonomika 1 (37), 19-27, 2015
42015
Сутнісно-теоретичні засади державного пенсійного страхування
ОВ Петрушка
Світ фінансів, 73-81, 2017
32017
Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні
ОВ Петрушка, БС Шулюк
Економіка. Фінанси. Право, 59-61, 2017
32017
Корпоративне пенсійне страхування як складова соціального захисту найманих працівників
О Петрушка
Збірник наук. праць Других наукових читань пам’яті СІ Юрія: збірник наук …, 2016
32016
The experience of reforming the pension systems of foreign countries and its use in Ukraine
OV Petrushka
Dosvid reformuvannya pensiynykh system zarubizhnykh krayin ta yoho …, 2015
32015
Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні
О Петрушка
Світ фінансів, 119-127, 2015
32015
Державне пенсійне страхування в умовах реформування пенсійної системи України
ОВ Петрушка
Тернопіль: ТНЕУ, 2014
32014
Недержавне пенсійне страхування як альтернатива забезпечення гідної старості
ОВ Петрушка
Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства …, 2018
22018
Практика та проблеми здійснення бюджетного планування видатків на соціальні цілі в Україні
БС Шулюк, ОВ Петрушка
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
22017
State pension insurance under the conditions of pension system reform in Ukraine
OV Petrushka
Thesis of Cand. Sc.(Econ.), 08.00. 08, TNEU, Ternopil, Ukraine, 2014
22014
Модернізація системи бюджетного інвестування в умовах поглиблення ринкових трансформацій
О Петрушка, Ю Баніт
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 166-178, 2014
22014
Модернізація системи бюджетного інвестування в умовах поглиблення ринкових трансформацій
О Петрушка, Ю Баніт
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 166-178, 2014
22014
Институциональные основы государственного пенсионного страхования в Украине
О Кириленко, Е Петрушка
Журнал европейской экономики 12 (1), 86-104, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20