Oksana Lyashenko (Liashenko)
Oksana Lyashenko (Liashenko)
Луцький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене lntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комерціалізація та трансфер технологій: категорії та методи інноваційної діяльності
ОМ Ляшенко
Інноваційна економіка 5, 8-13, 2010
302010
Моделі комерціалізації та трансферу технологій в умовах глобального середовища: монографія
ОМ Ляшенко
Тернопіль: Економічна думка,–2007.–366 с, 2007
272007
Особливості трудової міграції України
ОМ Ляшенко, Ю Шампанюк
Молодий вчений, 2016
142016
Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації
ОМ Ляшенко
Вісник Тернопільського національного економічного університету 1 (5), 357-359, 2007
132007
Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій
ОМ Ляшенко
дис ... доктора екон. наук: спец. 08.00. 11 «Математичні методи, моделі та …, 2009
112009
Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій
ОМ Ляшенко
автореф. дис ... доктора екон. наук: спец. 08.00. 11 «Математичні методи …, 2009
112009
Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переоснащення та її вдосконалення
О Ляшенко
Банківська справа, 52-60, 2007
112007
Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем
МА Хвесик, АВ Степаненко, ГО Обиход, ОМ Ляшенко, та ін.
Наукова Думка, 2013
92013
Нові інформаційно-аналітичні технології дослідження систем управління підприємствами
ОМ Ляшенко, СВ Бабій
Інноваційна економіка., 20-25, 2012
92012
Фінансові домінанти процесу ціноутворення на світовому ринку сировинних товарів
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Світ фінансів, 135-145, 2017
82017
Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій: дис. д ра екон. наук: спец 08.00. 11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»
ОМ Ляшенко
К, 2009
72009
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
О Ляшенко, О Ковальчук
Український журнал прикладної економіки, 2016
62016
Моделювання внутрішньої норми рентабельності інноваційного проекту з нестаціанарними грошовими потоками
ОМ Ляшенко, ВМ Олейко
Інвестиції: практика та досвід, 17-22, 2010
62010
Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації: сучасні тенденції та напрями перспективних досліджень
ОМ Ляшенко, ТІ Слободян
Інноваційна економіка [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv …, 2010
62010
Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств
ОМ Ляшенко, ЗМ Бойко
Актуальні проблеми економіки, 17-25, 2010
62010
Про стратегію забезпечення продовольчої безпеки ОМ Ляшенко
ОМ Ляшенко
Зб. наук. праць Луганського держ. аграрного ун-ту. Економічні науки …, 2006
62006
Модифікація та розширення моделі Нордхауза
О Ляшенко
Вісник ЧДТУ.–2007.–Випуск, 25, 2008
52008
Моделi комерцiалiзацiї та трансферу технологiй в умовах глобального середовища
ОМ Ляшенко
52007
Нелінійні статичні та динамічні моделі управління запасами підприємств
ОМ Ляшенко
НАН України Інститут економічного прогнозування, 2001
52001
Predictive model of global human development: an econometric approach
O Lyashenko, O Kovalchuk
Ukrainian Journal of Applied Economics 1 (2), 73-85, 2016
4*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20