Приварникова Ірина Юліївна (Privarnikova Irina, Пріварнікова,  Pryvarnykova, І.Ю.Приварникова)
Приварникова Ірина Юліївна (Privarnikova Irina, Пріварнікова, Pryvarnykova, І.Ю.Приварникова)
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Підтверджена електронна адреса в fme.dnulive.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їх зменшення
ІЮ Приварникова, КВ Степанюк
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 163-167, 2010
36*2010
Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їх зменшення
ІЮ Приварникова, В Степанюк
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 163-167., 2010
302010
Formation of the brand the city as an innovative way to improve its attractiveness for tourism
T Smirnova, I Privarnikova
European Journal of Management, 93-100, 2015
15*2015
Тенденції використання та оновлення основних засобів промислових підприємств
ІЮ Приварникова
Вісник Запорізького національного університету, 65-74, 2011
152011
Формування бренду міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму
ТА Смирнова, ІЮ Приварникова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій», 93-100, 2015
92015
Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму
Т Смирнова, І Приварникова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій 23 (5 …, 2015
92015
” Green” economy: from global concept to reality of local development
N Stukalo, N Krasnikova, I Steblianko, N Meshko, A Simakhova, ...
72018
Formation of the brand the city as an innovative way to improve its attractiveness for tourism
T Smirnova, I Privarnikova
European Journal of Management, 93-100, 2015
72015
ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ISO 9000 НА ПІДПРИЄМСТВАХ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ: МОЖЛИВОСТІ, НЕБЕЗПЕКИ, ЕТАПИ
ІЮ ПРИВАРНИКОВА, КС КУЗЬМЕНКО
5*
Системне управління витратами на основні засоби як джерело підвищення ефективності їх використання та оновлення
ІЮ Приварникова
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 157-168, 2010
42010
Управління виходом українських підприємств на міжнародні ринки сфери послуг
ІЮ Приварникова, ГГ Грибачова
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 141-144, 2016
32016
Trends in the use of fixed assets and industry
IY Pryvarnykova
Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, 65—74, 2014
3*2014
УДОСКОНАЛЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
ІЮ Приварникова, ОО Тертишна
Науковий вісник НУБіП України 177, 2012
32012
Trends in usage and updating of fixed assets of industrial enterprises
Pryvarnykova
Bulletin of Zaporizhzhya National University, 65-74, 2011
3*2011
Система управління використанням та оновленням основних засобів промислових підприємств
ІЮ Приварникова
Економічний простір, 268-280, 2011
32011
Система управління використанням та оновленням основних засобів промислових підприємств
ІЮ Приварникова
Економічний простір, 268 – 280, 0
3*
Використання досвіду Німеччини в енергозбереженні у металургійному виробництві України
ІЮ Приварникова, РО Шевченко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Світове господарство і …, 2013
22013
Використання іноземного досвіду залучення інвестицій в розвиток туристичної інфрастуркури АР Крим
ІЮ Приварникова, ІА Крутіна
Экономика Крыма, 113-116, 2012
22012
Розвиток сектору високих технологій економіки України
ІЮ Приварникова, МК Костюченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 45-52, 2012
22012
Shadow economy of Ukraine: causes, scope and ways to reduce
ІY Privarnikova, KV Stepanjuk
Derzhava and rehiony. Seria: Ekonomika and pidpryyemnytstvo, 163-167, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20