Подписаться
Ірина Стемковська
Ірина Стемковська
старший викладач кафедри обліку і аудиту ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"
Подтвержден адрес электронной почты в домене bati.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування та перспективи розвитку ринку туристичних послуг в Україні під час та після пандемії
ІС Гурська, ІО Федуняк, ІВ Стемковська
Агросвіт, 63-67, 2021
192021
Собівартість продукції, як економічна категорія
І Стемковська
Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи 2 (4), 57-61, 2019
42019
Теоретичні підходи до трактування економічної суті основних засобів
СІВ Герчанівська С.В.
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 344-349, 2017
4*2017
Управління персоналом підприємств в сучасних умовах
СВ Герчанівська, ІВ Стемковська
Харків: ХНАУ, 2021
32021
Економічна суть страхування
ІВ Стемковська
Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал, 174-181, 2009
32009
Стандартизація і сертифікація як засіб забезпечення якості
ОВ Бондар, ІВ Стемковська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2022
22022
Актуарні розрахунки: підходи до визначення та їх методика щодо страхування посівів сільськогосподарських культур
ІВ Стемковська
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
22016
Сучасний стан страхування врожаю сільськогосподарських культур
ІВ Стемковська
Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України.–2009.–Вип …, 2009
12009
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
І СТЕМКОВСЬКА
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ …, 2023
2023
здобувачів вищої освіти ВП НУБіП України" БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" на І семестр 2022-2023 н. р.
НД Островська, ІС Соловей, ОВ Боднар, ВІ Літвінов, ІО Федуняк, ...
Маркетинг 13, 203, 2022
2022
До питання сутності менеджменту як економічної категорії
СВ Герчанівська, ІВ Стемковська
Вісник ХНАУ ім. ВВ Докучаєва. Серія „Економічні науки”, 2021
2021
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
І Стемковська
СЕКЦІЯ ІV. Обліково-аналітичні процедури та аудит розвитку підприємств, 63, 2021
2021
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
ІВ Стемковська, МІ Саранчук
Організаційний комітет, 2021
2021
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВИЙ ПОТІК»
І Стемковська
СЕКЦІЯ ІV. Обліково-аналітичні процедури та аудит розвитку підприємств, 55, 2021
2021
Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів на рахунках в банках
ІВ Стемковська, ІА Спяк
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019
2019
ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ІВ Стемковська
Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТІ ВИТРАТ
СВ Герчанівська, ІВ Стемковська
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
2018
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВИЙ ПОТІК»
ІВ Стемковська, ОІ Бойчук
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА, 23, 2018
2018
Особливості маркетингових досліджень ринку праці
СІВ Герчанівська С.В.
Глобальні національні проблеми економіки, 550-555, 2017
2017
ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЛМ Кіндрацька, ВМ Костюченко, ЯД Крупка, МВ Кужельний, ...
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, 181, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20