Петюх Василь Миколайович
Петюх Василь Миколайович
ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Ринок праці: навч. посіб.
ВМ Петюх
К.: КНЕУ, 1999
2041999
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Данюк, ВМ Петюх, ВН Петюх, СО Цимбалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1582004
Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВМ Петюх
К.: КНЕУ, 2000
1222000
Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник
ВМ Петюх
К.: МАУП 120, 1997
731997
Конфліктологія: навч. посіб./за заг. ред. ВМ Петюха, ЛВ Торгової
ЛМ Ємельяненко, ВМ Петюх, ЛВ Торгова, АМ Гриненко
К.: КНЕУ, 2003
682003
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
352012
Ринок праці: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ВМ Петюх
ВМ Петюх—К.: КНЕУ, 2000
162000
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
152017
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
82015
Економіка праці та соціально-трудові відносини
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
62009
Формування робочої сили в ринкових умовах
ВМ Петюх
К.: Знання, 2003
62003
Ринок працi та зайнятiсть
ВМ Петюх
навчальний посібник/ВМ Петюх, 1997
61997
Основи ринкової економіки
ВМ Петюх, ВВ Яценко, МО Ліфінцев
К.: Урожай, 1993
61993
Менеджмент персоналу: навч. посiб. та iн.; за заг. ред. ВМ Данюка, ВМ Петюха
ВМ Данюк, ВМ Петюх, СО Цимбалюк
52004
Теоретико-методологічні основи оцінювання ефективності діяльності державної служби зайнятості
В Петюх, Л Щетініна
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил.–Тернопіль …, 2002
52002
Характеристика та ранги компетенцій з управління командами
ВМ Петюх, КО Чакалова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
32014
Моделювання стратегічного розвитку системи соціального управління персоналом
ВМ Петюх
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 37-43, 2014
32014
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
32010
Методичні підходи щодо визначення недостатніх компетенцій економіста з праці
ВМ Петюх, ЛЛ Юрчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика.–Збірник наукових праць, 3, 2012
22012
Формування моделі компетенцій рекрутера
ВМ Петюх, АЛ Рейценштейн
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць.–Спец. вип.: у 3, 242-251, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20