Карабанов Є.О. / Карабанов Е.А. / Karabanov Y
Карабанов Є.О. / Карабанов Е.А. / Karabanov Y
к. н. з фіз.вих. і спорту, МДПУ ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців агропромислового виробництва
ЄО Карабанов
Міністерство освіти і науки України, 2017
92017
Інформаційні технології в системі «фізична культура-спорт»
ЄО Карабанов, ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2018
82018
Professional applied physical training of future specialists of agricultural production
YA Karabanov
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
82015
Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва
Карабанов Є.О.
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
72015
Аналіз процесу фізичного виховання у вищих аграрних навчальних закладах
Є Карабанов
72013
Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту
ЄО Карабанов, ОВ Непша
Філософія здоров’я–здоровий спосіб життя–здорова нація: зб. статей, тез і …, 2018
62018
Формування культури здоров’я в процесі фізичного виховання школярів
Карабанов Є.О. Купрєєнко М.В. Непша О.В.
Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті …, 2017
62017
Фізична культура як складова здорового способу життя
Є Карабанов, А Єфремов, А Керімов, Є Лічний
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі …, 2018
42018
Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на рівень здоров’я майбутніх інженерів-механіків
ЄО Карабанов
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2015
32015
Вплив занять гирьовим спортом на фізичний стан майбутніх інженерів-механіків
Є Карабанов, Д Воронін
Фізичне виховання, спорт і туристського-краєзнавча робота в закладах освіти …, 2015
32015
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в пiдготовцi майбутнiх фахiвцiв у сферi фiзичної культури i спорту
ЕО Карабанов, ОВ Непша
22018
Стан і перспективи гирьового спорту як олімпійського виду
ЄО Карабанов
Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт …, 2013
22013
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих врачей скорой помощи
ЮВ Калабин, АЮ Селюнина
Евразийское Научное Объединение, 109-113, 2019
12019
Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Адаптивна фізична культура» для студентів магістратури спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
ТЄ Христова, ЄО Карабанов
ФОП Силаєва ОВ, Мелітополь, 2018
12018
Підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва засобами неолімпійських видів спорту
АП Конох, ЄО Карабанов
Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт …, 2015
12015
Щоденник гирьовика: навч.-метод. рек.
ЄО Карабанов
Запоріжжя:“Кругозір, 2013
12013
Фактори реалізації професійно-прикладної фізичної підготовки в закладах вищої освіти
ЄО Карабанов
Фізична підготовка молоді в умовах пандемії: проблеми, інновації …, 2021
2021
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів педагогічних закладів вищої освіти
ЄО Карабанов
Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики …, 2021
2021
Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
ЄО Карабанов, ОВ Котова, МВ Купрєєнко, ОВ Непша, АА Проценко, ...
Мелітополь: ФОП Силаєва ОВ, 2020
2020
Theoretical and applied aspects of sustainable development. 2.3. Improvement of professional competence of physical culture teacher in the system of postgraduate pedagogical …
T Khrystova, Y Karabanov, I Rebar
Publishing House of Katowice School of Technology, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20