Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії
Кафедра загальнотеоретичних правових дисциплін і філософії
Бердянський університет менеджменту і бізнесу, кафедра ЗТПДФ
Підтверджена електронна адреса в bumib.edu.ua
НазваПосиланняРік
Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій
ВМ Петрик, ОА Штоквиш, ВІ Полевий
К.: Росава, 28-29, 2006
302006
Конституційна відповідальність політичних партій в Україні
ВІ Полевий
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України.-Київ, 2004
162004
Деонтологічний підхід в етиці бізнесу
ОО Сердюк
Totallogy – XXI . Постнекласичні дослідження., – С.290-301, 2004
13*2004
Методика виявлення ознак інформаційного впливу в засобах масової інформації
ВМ Панченко, ВІ Полевий
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, 7, 2011
72011
Система забезпечення інформаційної безпеки України в контексті системності інформаційних загроз
ВІ Полевий
Науковий вісник НА СБ України, 153-162, 2006
62006
Обставини, що виключають юридичну відповідальність
АЄ Шевченко, СГ Стеценко, СВ Бобровник
Донецьк: Юго-Восток, 2011
42011
Витоки суспільства споживання: соціально-філософський аналіз
ОО Сердюк
Грані, С. 26-31, 2014
32014
Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір 2004 год
БМ Голота
Автореферат, 2004
32004
Стягнення, що можуть застосуватися як заходи конституційної відповідальності партій: проблеми їх застосування
В Полевий
Підприємництво, господарство, право, 80-82, 2002
32002
Підстави застосування конституційної відповідальності політичних партій
В Полевий
Підприємництво, господарство, право, 76-78, 2001
32001
Правове регулювання доступу виробників масової інформації до публічної інформації про діяльність органів влади
ВІ Полевий
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, 53-61, 2014
22014
Перспективи ареотологічної етики як однієї з концепцій етики бізнесу
ОО Сердюк
Філософська думка, С.49-60, 2005
22005
Етика бізнесу та коло її проблем
ОО Сердюк
Філософська думка, – С.93-102, 2005
22005
Постановка проблеми соціальної відповідальності бізнесу
ОО Сердюк
"Дні науки – 2005”: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції …, 2005
2*2005
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ ЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ В БІЗНЕСІ
ОО Сердюк
Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження, – С.348-360, 2002
2*2002
Право користувача на отримання якісної інформації в мережі інтернет
ВІ Полевий
Інформаційна безпека людини, суспільства, держави, 8, 2012
12012
ТЕОРІЯ УТИЛІТАРИЗМУ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСАДНИЧИХ ПРИНЦИПІВ ЕТИКИ БІЗНЕСУ
ОО Сердюк
Інтелект. Особистість. Цивілізація: Темат.зб.наук.пр. із соц.-філос. пробл …, 2010
1*2010
Бренд как предмет социальных потребностей человека постиндустриального общества
ОО Сердюк
Інтелект. Особистість. Цивілізація: зб. наук. пр. / Голов. ред. О.О.Шубін …, 2009
12009
Основні етичні концепції бізнесу (соціально-компаративістський аналіз): монографія
ОО Сердюк
Донецьк: ТОВ Видавництво “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 216 с., 2005
12005
Споживання як ціннісний орієнтир постіндустріальної епохи
ОО Сердюк
Науковий діалог «Схід – Захід»: Матеріали ІV Всеукраїнської науково …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20