Олена Потишняк
Олена Потишняк
Харківський національний технічний уніврситет сільського господарства імені Петра Василенка, кафедра
Verified email at khntusg.com.ua
TitleCited byYear
Сучасна стратегія управління персоналом підприємства
ОМ Потишняк
Сталий розвиток економіки, 82-85, 2013
32013
Підвищення економічної ефективності функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в регіоні: автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук …
ОМ Потишняк
Миколаїв, 2008
22008
Напрямки підвищення стратегічного рівня системи управління вітчизняними організаціями
ОМ Потишняк, КМ Корнієнко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12015
Напрямки підвищення стратегічного рівня системи управління вітчизняними організаціями
ОМ Потишняк, КМ Корнієнко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12015
Оцінка перспективності створення і функціонування морського кластера
ОМ Потишняк, ВВ Радченко, АВ Кириченко
Харків, 2013
12013
Щодо інноваційної орієнтації стратегії розвитку морських торговельних портів
ОМ Потишняк
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2012
12012
Інноваційні зміни як фактор соціально-економічної парадигми суспільства
ОМ Потишняк
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2011
12011
Функціонування ринку насіння соняшнику в контексті вступу України до СОТ
ОМ Потишняк
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я, 151, 2007
12007
Інтенсифікація амплуа концепції (системи) бухгалтерського обліку як інструментарію планомірного економічного аналізу й оцінки і процесу квестури виробничо-господарською діяльністю
С Ткаченко, О Потишняк
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Рекреаційні ресурси та природно-рекреаційний потенціал як необхідна умова розвитку рекреації
ОМ Потишняк, ОВ Дудник, ВГ Краля, ЕН Потишняк, ЕВ Дудник
ХНТУСГ, 2017
2017
Методологія як генеральна компонента підсистеми апокрифічної економічної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств
СА Ткаченко, ОМ Потишняк, ЮЛ Андрійчук
Економіка. Фінанси. Право, 34-36, 2016
2016
Категорії персоналу підсистеми економічного моніторингу
САТ Олена Миколаївна Потишняк
Нові інформаційні технології в освіті: матеріали дев`ятої науково-практичної …, 2016
2016
Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. моногр.: в 2 ч. Ч. 1 / під ред. д. е. н., професора О. О. Непочатенко
ОМ Потишняк
Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016
2016
Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: кол. моногр. / під ред. д. е. н., професора …
ОМ Потишняк
Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016
2016
Відносно проблем публічного управління як нової моделі на державному рівні
ОМ Потишняк
Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 21-23, 2016
2016
Організаційно-економічні механізми інтеграційної взаємодії аграрних та промислових підприємств з виробництва та переробки вовни: теорія, методологія, практика
ОМ Потишняк
ОНАХТ, 2015
2015
Розвиток логістичних систем у південному регіоні в умовах кризи
ОМ Потишняк, ОВ Гаврильчак, ВО Куцак
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
2015
Розвиток логістичних систем у південному регіоні в умовах кризи
ОМ Потишняк, ОВ Гаврильчак, ВО Куцак
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
2015
Відносно найважливіших передумов підвищення економічної ефективності процесу виробництва
ОМ Потишняк
Věda a vznik – 2015: Materiály XI mezinárodní vědecko-praktická konference …, 2015
2015
Врахування історичних особливостей при формуванні політики напрямків розвитку економіки держави на перспективу та складанні конкретних галузевих програм
ОМ Потишняк
Бъдещето въпроси от света на науката – 2015: Материали за 11-а международна …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20