Підписатись
Владислав Юрьевич Черчель
Владислав Юрьевич Черчель
Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук
Підтверджена електронна адреса в institut-zerna.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / редкол. : М.В. Зубець (голова) та ін.
МВ Зубець, ЮФ Мельник, ВП Ситник, ЮЯ Лузан, МД Безуглий, ...
К.: Аграрна наука, 2010
94*2010
Кукуруза: биотехнологические и селекционные аспекты гаплоидии
ТН Сатарова, ВЮ Черчель, АВ Черенков
ТН Сатарова, ВЮ Черчель, АВ Черенков, 2013
502013
Селекція кукурудзи
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель, СП Антонюк
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть 2, 578-581, 2001
442001
Сучасна зародкова плазма в програмі з селекції кукурудзи в Інституті зернового господарства УААН
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель
Селекція і насінництво, 11-19, 2002
232002
Kukuruza: Biotehnologicheskie i selekcionnye aspekty gaploidii [Maize: Biotechnological and breeding aspects of haploidy]
TM Satarova, VY Cherchel, AV Cherenkov
New ideology, Dniepropetrovsk (in Russian), 2013
132013
Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти (Рекомендації)/За ред. ЛО Клименка
АВ Черенков, МС Шевченко, ВЮ Черчель, БВ Дзюбецький, ...
Дніпропетровськ: ТОВ "Роял Принт", 2011
12*2011
Оптимизация селекции среднеранних гибридов кукурузы для неполивных условий северной Степи Украины
ВЮ Черчель
Институт зернового хозяйства, 1998
121998
Кукурудза. Перспективи селекції та розвитку насінництва
ВЮ Черчель
Насінництво: науково-виробничий журнал, 9-10, 2007
112007
Оценка и отбор исходного материала кукурузы на жароустойчивость по физиологическим признакам
ВЮ Черчель, НВ Вишневский, ЛА Максимова
Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы, 136-139, 1999
111999
Селекція гібридів кукурудзи, стійких до екстримальних умов вирощування
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель
Бюлетень Інституту зернового господарства, 3-11, 2007
102007
Селекция скороспелых гибридов для Степи Украины
ВЮ Черчель, СП Антонюк, АА Олешко, АН Дуда
Бюлетень Інституту зернового господарства, 7-9, 1997
101997
Урожайність зерна скоростиглих гібридів кукурудзи різних сортозмін
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель
Вісник аграрної науки, 19-23, 2017
92017
Формування ознаки «вологість» у скоростиглих гібридів кукурудзи
БВ Дзюбецький, ВЮ Черчель, ВА Марочко
Вісник аграрної науки, 41–44, 2013
92013
Скоростиглі гібриди як фактор енерго- і ресурсозбереження у виробництві зерна кукурудзи
БВ Дзюбецький, ВС Рибка, ВЮ Черчель, НО Ляшенко
Таврійський науковий вісник, 27-36, 2007
92007
Варьирование показателей скороспелости в зависимости от года и генотипа гибридов кукурузы
БВ Дзюбецкий, ВЮ Черчель, СП Антонюк, АА Олешко, АН Дуда
Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы, 128-135, 1999
91999
Оцінка різних типів гібридів кукурудзи за генетичними дистанціями та ступенем гетерозису
ВЮ Черчель, БВ Дзюбецький, ВВ Борисова, ТМ Сатарова
Вісник аграрної науки, 33–37, 2013
82013
Тривалість періоду “сходи-цвітіння 50% качанів” у гібридів від схрещування ранньостиглих та середньопізніх ліній
БВ Дзюбецький, ОМ Дуда, ВЮ Черчель, ОА Олєшко
Бюлетень Інституту зернового господарства, 60-64, 2000
82000
Морфобіологічна характеристика ліній кукурудзи змішаної плазми в умовах Степу України
ВЮ Черчель, ОЛ Гайдаш, ММ Таганцова
Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 99-104, 2015
72015
Позакореневе підживлення: необхідність чи альтернатива?
МІ Дудка, ВЮ Черчель
Пропозиція. Український журнал з питань агробізнесу, 64 – 69, 2014
72014
Нові гібриди цукрової кукурудзи
ВЮ Черчель, ОЄ Клімова
Бюлетень Інституту зернового господарства, 26-31, 2007
72007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20