Кафедра психологии и социальной работы
Кафедра психологии и социальной работы
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
ЮВ Тодорцева
CITED LITERATURE 1, 20-23, 2004
492004
Педагогіка толерантності: Методичні рекомендації
ЮВ Тодорцева
Одеса: ПНЦАПНУ, 2004
482004
Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів
АА Фурман
Психологія і суспільство, 2009
342009
Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку Одеського регіону
ВІ Гілко, ЛІ Кормич, ЕА Гансова
О.: ОРІДУ НАДУ 200, 376, 2005
242005
Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соціономічної сфери діяльності
ВВ Корнещук, ВВ Корнещук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2009
182009
Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального супроводу сімей, в яких перебувають діти під опікою
ОВ Водяна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
162016
Сучасна соціальна та гуманітарна політика в контексті соціологічної науки
ЕА Гансова
Одеса: Видавництво ОФ УАДУ, 2000
132000
Моделювання в системі підготовки професійно надійного спеціаліста: теоретичний аспект
ВВ Корнещук
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2008
122008
Взаимное обучение как нетрадиционная форма организации обучения в высшей школе
ВВ Корнещук
Науковий вісник КДПУ ім. КД Ушинського: зб. наук. пр, 62-65, 1998
121998
Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів
АА Фурман
Психологія і суспільство, 2012
112012
Державна соціальна політика та майнове розшарування в Україні
ЛІ Кормич, ЕА Гансова
Режим доступу: http://www. democracy. kiev. ua/publications/collections …, 2005
112005
Сучасна професійна освіта в Україні і надійність спеціалістів
ВВ Корнещук
Наука і освіта, 2007
102007
Категорія надійності в теорії і практиці підготовки фахівців соціономічних професій:[монографія]
ВВ Корнещук
Одеса: изд-во ВМВ, 2009
92009
Формування професійної надійності сучасних фахівців соціономічної сфери діяльності: навчальний посібник/Вікторія Вікторівна Корнещук
ВВ Корнещук
Одеса: Видавець Букаєв ВВ, 2009
82009
Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці
ВА Гузенко, ВА Гузенко
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2009
82009
Застосування професійно орієнтованих імовірнісних задач у підготовці студентів економічних спеціальностей
ВВ Корнещук, ВМ Шинкаренко
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт.–Вип …, 2010
72010
Соціальні орієнтири державної політики
ВІ Гілко, ЛІ Кормич, ЕА Гансова
Діагностика соціального розвитку Одеського регіону.(Монографія)/Гілко ВІ …, 2005
72005
Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців
ВВ Корнещук
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2010
62010
Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів
ЮО Музика, ЮО Музыка
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2009
62009
Соціальна політика та соціальна робота: навч. посіб.
Е Гансова
О.: ОНПУ, 2005
62005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20