Кафедра психологии и социальной работы
Кафедра психологии и социальной работы
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
ЮВ Тодорцева
CITED LITERATURE 1, 20-23, 2004
632004
Педагогіка толерантності: Методичні рекомендації
ЮВ Тодорцева
Одеса: ПНЦАПНУ, 2004
622004
Педагогіка толерантності: Методичні рекомендації
ЮВ Тодорцева
Одеса: ПНЦАПНУ, 2004
622004
Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів
АА Фурман
Психологія і суспільство, 2009
462009
Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку Одеського регіону
ВІ Гілко, ЛІ Кормич, ЕА Гансова
Одеса: ОРІДУ, 2005
342005
Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соціономічної сфери діяльності
ВВ Корнещук, ВВ Корнещук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2009
282009
Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки
МО Волошенко
272016
Моделювання в системі підготовки професійно надійного спеціаліста: теоретичний аспект
ВВ Корнещук
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2008
192008
Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів
АА Фурман
Психологія і суспільство, 2012
152012
Категорія надійності в теорії і практиці підготовки фахівців соціономічних професій:[монографія]
ВВ Корнещук
Одеса: изд-во ВМВ, 2009
142009
Сучасна соціальна та гуманітарна політика в контексті соціологічної науки
ЕА Гансова
Одеса: Вид-во ОФ УАДУ, 2000
142000
Взаимное обучение как нетрадиционная форма организации обучения в высшей школе
ВВ Корнещук
Науковий вісник КДПУ ім. КД Ушинського: зб. наук. пр, 62-65, 1998
141998
Концепт досвіду в індивідуальній психології Альфреда Адлера
АА Фурман
Психологія і суспільство, 2012
122012
Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці
ВА Гузенко, ВА Гузенко
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2009
122009
Сучасна професійна освіта в Україні і надійність спеціалістів
ВВ Корнещук, ВВ Корнещук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2007
112007
Формування професійної надійності сучасних фахівців соціономічної сфери діяльності:[навч. пос.]
ВВ Корнещук
Одеса: Видавець Букаєв ВВ, 2009
102009
Державна соціальна політика та майнове розшарування в Україні Режим доступу: URL: htt p
ЛІ Кормич, ЕА Гансова
Режим доступу: http://www. democracy. kiev. ua/publications/collections …, 2005
102005
Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів
ЮО Музика, ЮО Музыка
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2009
92009
Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців
ВВ Корнещук
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2010
82010
Професійна надійність діяльності сучасного спеціаліста: навчальний посібник
ВВ Корнешук
Серія «Управління навчальними закладами»/ВВ Корнешук, 2008
82008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20