Подписаться
Едуард Кузьмін | Eduard Kuzmin
Едуард Кузьмін | Eduard Kuzmin
к. ю. н., доцент кафедри кримінального права, Національний університет «Одеська юридична академія»
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поняття збройного конфлікту: первісні роздуми
ЕЕ Кузьмін
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
72014
Кримінальне право зарубіжних країн : навч.-метод. посіб.
ЕЕ Кузьмін
Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018
42018
Щодо уточнення поняття та сутності термінів «правове регулювання» та «правова регламентація» в дослідженнях збройних конфліктів
ЕЕ Кузьмін
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 2 …, 2016
42016
Щодо критеріїв визначення збройних конфліктів: їх значення для кваліфікації та типології конфліктних ситуацій
ЕЕ Кузьмін
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2015
42015
On Medical Professionals and Criminal Liability: A Dark Side of Good Intentions
YL Streltsov, EE Kuzmin
Wiadomości Lekarskie 72 (12 cz 2), 2573-2578, 2019
12019
Проблема єдності термінології в дослідженнях конвенційних злочинів: постановка питання
ЕЕ Кузьмін
Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м …, 2018
1*2018
Некоторые размышления о сущности внутренних вооруженных конфликтов
Э Кузьмин
Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих …, 2016
12016
Деякі аспекти проблеми зовнішньої допомоги сторонам у внутрішніх збройних конфліктах
ЕЕ Кузьмін
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в …, 2016
12016
Окремі аспекти правової кваліфікації випадків порушення внутрішнього порядку й виникнення обстановки внутрішньої напруженості
ЕЕ Кузьмін
Право і суспільство 1 (5), 203-208, 2016
12016
Право збройних конфліктів неміжнародного характеру: основні етапи кодифікації та прогресивного розвитку
Е Кузьмін
Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 206-209, 2016
12016
До дискусії щодо правової природи інтернаціоналізованих збройних конфліктів неміжнародного характеру
ЕЕ Кузьмін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні …, 2016
12016
The Evolving Idea of “Health” in the Legal Landscape: An Attempt to Identify Critical Aspects
YJ Streltsova, YL Streltsov, EE Kuzmin
Wiadomości Lekarskie 74 (11 p.2), 2954-2958, 2021
2021
Особливості покарання та його призначення неповнолітнім в Україні: спроба узагальнення проблем та узгодження пропозицій
ЕЕ Кузьмін, АМ Шор
Юридичний науковий електронний журнал, 342-347, 2021
2021
Щодо запровадження «міжнародних злочинів» у національне кримінальне законодавство
ЕЕ Кузьмін
Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у …, 2021
2021
Міжнародні зобов’язання та національне законодавство: на шляху до концептуалізації механізму взаємодії
ЄД Стрельцова, ЄЛ Стрельцов, ЕЕ Кузьмін
Deliktology : Monograph / ed. by I. Kopotun, S. Petkov, P. Polián. Kunovice …, 2021
2021
Деякі міркування щодо «міжнародних злочинів» та протидії їхньому розслідуванню шляхом використання соціальних мереж
ЕЕ Кузьмін, БП Ткачук
Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м …, 2020
2020
Criminal Law of Ukraine (Punishment and Other Criminal Measures: National Approach) : Training Manual
YL Streltsov, VO Tuliakov, EE Kuzmin
Odesa : Publishing house “Helvetica”, 2020
2020
Щодо пошуку місця «міжнародних злочинів» у законодавстві України про кримінальну відповідальність
Е Кузьмін
Новітні кримінально-правові дослідження – 2020: Альманах наукових праць, 78-84, 2020
2020
Open Access, Coalition S & ‘Plan S’: що, для чого, для кого …?
ТЮ Іванійчук, ЕЕ Кузьмін
Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м …, 2019
2019
До дискусії щодо визначення родового об’єкта злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
ЕЕ Кузьмін
Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20