Оксана Лазукова (Oksana V. Lazukova)
Оксана Лазукова (Oksana V. Lazukova)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
112018
Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
монографія. Право, 2018
112018
Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
Електронна база даних НАПрН України «Правова наука». URL: http://db. ippi …, 2018
112018
Нормативное обеспечение и практика реализации процессуального порядка предоставления разрешения на проведение негласных следственных (розыскных) действий в условиях военного …
ОВ Лазукова
Проблеми законності, 2017
22017
Особливості правового змісту інституту досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції / Features of the …
ОВ Лазукова
Вісник Національної академії правових наук України, 2016
22016
Передумови інституалізації досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
O Lazukova
Теорія і практика правознавства 2 (10), 1-12, 2016
12016
Вища юридична освіта: окремі проблемні аспекти та перспективи розвитку в умовах цифровізації
О Лазукова
Scientific and pedagogic internship "Legal education in Ukraine and EU …, 2020
2020
Напрями вдосконалення нормативної регламентації кримінальних процесуальних правовідносин, які виникають у звязку зі смертю окремих учасників кримінального провадження
О Лазукова
Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії …, 2020
2020
Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого: окремі питання
О Лазукова
Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: матеріали Міжнародної …, 2020
2020
Спеціальне кримінальне провадження щодо осіб, які переховуються від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій …
О Лазукова
Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ …, 2020
2020
Доступ до правосуддя та обовязковість судових рішень у разі втрати матеріалів кримінального провадження: окремі проблемні питання
О Лазукова
Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу …, 2020
2020
Працівник «правоохоронного органу» у розумінні контексту частини 4 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України
ОВ Лазукова
Trends in the development of modern scientific thought: матеріали X …, 2020
2020
The Burden of Criminal Procedural Proof
VV Vapniarchuk, OV Kaplina, IA Titko, VI Maryniv, OV Lazukova
J. Advanced Res. L. & Econ. 10, 386, 2019
2019
Діяльність прокурора в особливий період
М Туркот, О Єні, О Лазукова
Національна академія прокуратури України, 2019
2019
Особливості організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням в умовах дії особливих правових режимів
М Туркот, О Лазукова
Вісник Національної академії прокуратури України, 44–59-44–59, 2019
2019
Проаналізовано особливості процесуального порядку надання дозволу на проведення неглас-них слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі …
ОВ Лазукова
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2017
2017
Нормативне забезпечення та практика реалізації процесуального порядку надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану …
O Lazukova
Проблеми законності, 183-193, 2017
2017
Normative Support and Practice Implementation of the Procedural Procedure of Grant of the Authorization for the Conduct of Unknown Investigate (Invisible) Actions under the …
OV Lazukova
Probs. Legality 138, 183, 2017
2017
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОВ Лазукова
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО- ПРАВОВЫЕ И …, 2017
2017
Проблеми нормативного забезпечення та практики реалізації процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану або у …
ОВ Лазукова
Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20