Оксана Лазукова
Оксана Лазукова
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
Електронна база даних НАПрН України «Правова наука». URL: http://db. ippi …, 2018
82018
Нормативне забезпечення та практика реалізації процесуального порядку надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану …
O Lazukova
Проблеми законності, 183-193, 2017
22017
Особливості правового змісту інституту досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції / Features of the …
ОВ Лазукова
Вісник Національної академії правових наук України, 2016
22016
Передумови інституалізації досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
O Lazukova
Теорія і практика правознавства 2 (10), 1-12, 2016
12016
Практика Європейського суду з прав людини щодо проведення досудового розслідування в "кризових ситуаціях"
ОВ Лазукова
Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність …, 2016
12016
Особливості організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням в умовах дії особливих правових режимів
М Туркот, О Лазукова
Вісник Національної академії прокуратури України, 44–59-44–59, 2019
2019
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ …
ОВ Лазукова
Проблеми законності, 2017
2017
Normative support and practice implementation of the procedural procedure of grant of the authorization for the conduct of unknown investigate (invisible) actions under the …
OV Lazukova
Probs. Legality 138, 183, 2017
2017
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОВ Лазукова
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ, УГОЛОВНО- ПРАВОВЫЕ И …, 2017
2017
Проблеми нормативного забезпечення та практики реалізації процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного, надзвичайного стану або у …
ОВ Лазукова
Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та …, 2017
2017
Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження: проблеми правозастосовної практики і перспективи нормативного регулювання
ОВ Лазукова
Право України, 161-170, 2017
2017
Перспективные направления совершенствования досудебного расследования в условиях военного, чрезвычайного положения или в районе проведения антитеррористической операции
ОВ Лазукова
Аубакировские чтения, 239-241, 2017
2017
Предпосылки институционализации досудебного расследования в условиях военного, чрезвычайного положения или в районе проведения антитеррористической операции
ОВ Лазукова
Теорія і практика правознавства 2 (10), 2016
2016
Особливості реєстрації заяв та повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення в районі проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми кримінального …, 2016
2016
Premises institutionalization of the pre-trial investigation in the martial law, emergency or in the area of anti-terrorist operation
OV Lazukova
Theory & Prac. Juris. 10, 1, 2016
2016
Щодо ефективності досудового розслідування в районі проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про …, 2016
2016
Особливості проведення досудового розслідування щодо осіб, які зникли безвісти в зоні проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та …, 2016
2016
Нормативно-правове регулювання кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
Застосування нормміжнародного гуманітарного, національного кримінального та …, 2015
2015
Питання нормативного забезпечення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції
ОВ Лазукова
Актуальні проблеми права, процесу та криміналістики, 167-172, 2015
2015
Проблеми визначення підслідності злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів)
ОВ Лазукова
Актуальні проблеми захисту прав та представництва законних інтересів …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20