Follow
Валентина Анатоліївна Василенко/Valentyna Anatoliivna Vasylenko
Title
Cited by
Cited by
Year
Языковой статус юридического термина: специфика перевода
ВА Василенко
Вестник Самарского юридического института, 93-97, 2013
182013
Умови підвищення ефективності спеціального режиму інвестиційної діяльності
В Василенко
Економіка України, 48-51, 2000
132000
Академічна риторика
В Василенко
навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл./В. Василенко, В. Герман, 0
9
Підготовка антибільшовицького повстання в Україні у 1921 р.(за документами ГДА Служби безпеки України)
В Василенко
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 2008
82008
Функціонування синонімів і антонімів у поезіях Ігоря Муратова
ВА Василенко
Харків, 2000
62000
Синонімія і антонімія у поезіях Ігоря Муратова
ВА Василенко
спец. 10.02. 01 “Українська мова”/ВА Василенко.–Харків, 1999.–22 с, 1999
61999
Характеристики професійного спілкування у сфері юридичної діяльності
ТАЮ Василенко В.А.
Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy - 2012 …, 2012
52012
Докладъ къ вопросу о толковомъ словарѣ Украинской народной терминологии
В Василенко
Сборникъ Харьковскаго ист.-филол. о-ва.–Х.: Тип.„Печатное Дѣло 13 (ч 2), 59-71, 1902
51902
Геополітичний та національний виміри мовної ситуації в Україні
ВА Василенко
Мовознавство, 2013
42013
К вопросу о лингвопрофессиональной компетентности будущих правоведов
ВА Василенко
Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 433-437, 2013
42013
Більшовицькі амністії початку 1920-х рр. як засіб боротьби проти повстанського руху
В Василенко
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 2011
42011
Культура українського фахового спілкування: соціопсихолінгвістичний аспект
ВА Василенко
Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017) Зб. наук. ст. та тез …, 2017
32017
Особливості мовної свідомості юристів
ВА Василенко
Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. праць, 43-47, 2017
32017
Формування лінгвоправової комунікативної компетенції майбутніх юристів у системі освітніх стандартів
ВА Василенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 162-169, 2014
32014
Комунікативна компетентність поліцейського як об’єкт кроснаукового дослідження
ВА Василенко, АВ Даниленко
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: тези доп …, 2020
22020
Термінологія в сучасній правотворчості
ВА Василенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 57-61, 2019
22019
Білінгвізм як чиннник успішної інтеграції в міжнародний світній простір
ВА Василенко
зб. нак. ст. і тез доп. на VІІ наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми …, 2018
2*2018
К вопросу о трансформации лингвокультуры современной молодежи Украины
ВА Василенко
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб …, 2017
22017
ЮРИДИЧНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТАТУСУ ОФІЦІЙНОЇ (ДЕРЖАВНОЇ) МОВИ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
В ВАСИЛЕНКО
Law of Ukraine, 2016
22016
Юридична термінологія як спеціалізована система правових понять
ВА Василенко
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20