Валентина Анатоліївна Василенко/Valentyna Anatoliivna Vasylenko
Валентина Анатоліївна Василенко/Valentyna Anatoliivna Vasylenko
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, кафедра гуманітарних
Verified email at univd.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учеб. пособие
ВА Василенко, ИЕ Мельник
М.: МГИУ 418, 2001
342001
Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента
ВА Василенко, ИЕ Мельник
212002
Языковой статус юридического термина: специфика перевода
ВА Василенко
Вестник Самарского юридического института, 93-97, 2013
92013
Синонімія і антонімія у поезіях Ігоря Муратова
ВА Василенко
—Харків, 1999
51999
Об изучении современного детского фольклора
ВА Василенко
Современ-ный русский фольклор.–М.: Наука, 1966
51966
Характеристики професійного спілкування у сфері юридичної діяльності
ТАЮ Василенко В.А.
Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy - 2012 …, 2012
3*2012
К вопросу о лингвопрофессиональной компетентности будущих правоведов/Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации: материалы научно-практической конференции …
ВА Василенко
АЮ Нагорнова–Ульяновск: SIMJET, 2013
22013
Невербальна комунікація як фонорегулятор контексту
ВА Василенко
Серія Філологічні науки:[зб. наук. пр.].–Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 3-8, 2007
22007
Функціонування синонімів і антонімів у поезіях Ігоря Муратова
ВА Василенко
Харків, 2000
22000
Академічна риторика: навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл./В
ВА Василенко
Василенко, В. Герман, 0
2
Формування лінгвоправової комунікативної компетенції майбутніх юристів у системі освітніх стандартів
ВА Василенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 162-169, 2014
12014
К вопросу о лингвопрофессиональной компетентности будущих правоведов
ВА Василенко
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ИННОВАЦИИ, 433, 2013
12013
Лінгводидактичні засади формування мовної компетентності майбутніх юристів
ВА Василенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16: Творча особистість …, 2013
12013
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ВА Василенко
Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 442-444, 2011
12011
УКРАЇНСЬКА СОЦІОВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВА Василенко
Збірник присвячений актуальним проблемам філології. Тематика статей охоплює …, 2011
12011
КОММУНИКАТИВНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО ЮРИСТА
ВА Василенко
Актуальные проблемы международного сотрудничества в области науки и …, 2010
12010
Авторитарний дискурс як різновид інституційного
ВА Василенко
25 років досвіду та погляду у майбутнє: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 70-73, 2019
2019
Термінологія в сучасній правотворчості
ВА Василенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 57-61, 2019
2019
Міжмовна комунікація у підготовці фахівців правоохоронної діяльності
ВА Василенко
Матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Правова наука і державоутворення в …, 2019
2019
Формування професійної дискутивно-полемічної комунікації
ВА Василенко
Тези доп. наук.-практ. конф. "Психологічні та педагогічні проблеми …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20