Алла Лобанова (Alla Lobanova)
Алла Лобанова (Alla Lobanova)
Криворізький державний педагогічний університет
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Феномен соціальної мімікрії
АС Лобанова
К.: Інститут соціології НАН України, 2004
322004
Инфлайтная энергия как детерминанта адаптационной способности людей в трансформирующемся обществе
АС Лобанова, ВД Прилипенко
Інформоенергетичні технології адаптивних процесів життєдіяльності на початку…, 2001
152001
Соціально-політичне партнерство у контексті українських реалій: постановка проблеми
АС Лобанова
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства…, 2010
142010
Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності : докторська дисертація
АС Лобанова
Інститут соціології НАН України, 2005
122005
Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності
АС Лобанова
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, С. 44-53, 1999
12*1999
Солідаризація професійних відносин у сфері праці в умовах суспільних викликів
АС Лобанова, ТГ Коломоєць
Ринок праці та зайнятість населення, 51-54, 2016
102016
Информоэнергетическая парадигма и инфлайность как основа регенерации жизнеспособности общества
АС Лобанова, ВД Прилипенко
Качество жизни: теория и практика социальной экономики: Сб. докл. межд. Науч…, 2002
92002
Ценностные ориентации: концептуализация понятия в контексте социальных изменений
АС Лобанова, НП Чутова
ГРАНІ:[науковотеоретичний громадсько-політичний альманах].–Дн-ськ: Вид-во…, 2009
82009
Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій : навчально-методичний посібник
АС Лобанова, ЛВ Калашнікова
Каравела, 2012
62012
Політична мімікрія в сучасному українському суспільстві: чи є ремедіум проти її деструктивних наслідків? (або про те, як протистояти маскувальним іграм політиків)
АС Лобанова
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : збірка…, 2010
6*2010
Современные тенденции на рынках труда Украины и Польши : монография
АС Лобанова, ВЛ Мокряк, Я Руг
ИВИ, 2002
6*2002
Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти
АС Лобанова, ЛВ Калашнікова
К.: Вид-во Каравела, 2017
42017
Політичні експектації та електоральні пріоритети виборців Центральної України.(Парламентські вибори–2012)
АС Лобанова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка…, 2013
42013
Мотивация труда в социальных организациях промышленных предприятий (на примере шахт Криворожья в Украине и Силезского Воеводства в Польше)
АС Лобанова, Я Руг, ЕБ Славина
Изд-во Дионис (ФЛ-П Чернявский Д. А.), 2012
42012
Форми соціальної мімікрії за цільовим призначенням та способи їх реалізації в суспільному житті
АС Лобанова
Український соціум : науковий журнал, С. 46-53, 2003
42003
Методология и методика социологических исследований: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: Средневолжский научный центр, 2003.-160 с. Библиография: 190 назв.
ВИ Казанцев, МГ Светуньков
Ульяновск: Средневолжский научный центр, 2003
42003
Методология и методика социологических исследований : учебное пособие
АС Лобанова, ГА Котельников
4*1988
Социологические аспекты функционирования группового эгоизма в трудовых коллективах
АС Лобанова
Актуальные проблемы разработки социальных технологий в трудових колективах…, 1991
31991
Мімікрійні поведінкові практики у системі державного управління: мотиваційна орієнтація
А ЛобАновА
URL: http://www. kbuapa. kharkov. ua/e-book/putp/2010-34/doc/1/10. pdf (дата…, 0
3
Военный конфликт на юго-востоке Украины (2014–нач. 2015 гг.) как источник социальной травмы
АС Лобанова, ЕС Славина
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія…, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20