Водолажська Тетяна Олександрівна
Водолажська Тетяна Олександрівна
доцент кафедри менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Verified email at khadi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Розробка стратегії управління персоналом за типом кадрової політики АТП
ТО Водолажська
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
102013
Сучасне розуміння стратегій управління персоналом підприємства
ВТО Криворучко О.М.
Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць, С. 69–77, 2009
92009
Сутність поняття «кадрова політика підприємства»
ТО Водолажська
Экономика транспортного комплекса, 2014
72014
Сутність поняття «кадрова політика підприємства»
ТО Водолажська
Экономика транспортного комплекса, 2014
72014
Класифікація стратегій управління персоналом підприємства
O Kryvoruchko, T Vodolazhska
Экономика транспортного комплекса, 2011
72011
Класифікація стратегій управління персоналом підприємства
O Kryvoruchko, T Vodolazhska
Экономика транспортного комплекса, 2011
72011
Обґрунтування типів кадрової політики підприємства
ОМ Криворучко, ТО Водолажська
Экономика транспортного комплекса, 2015
62015
Методичні положення розробки стратегій за типами та цілями кадрової політики
ОМ Криворучко, ТО Водолажська
Економіка транспортного комплексу, 29-41, 2016
42016
Формування стратегій управління персоналом підприємства: монографія
ВТО Криворучко О.М.
Х.: ХНАДУ, 2014
42014
Подход к формированию стратегий управления персоналом АТП
ОН Криворучко, ТА Водолажская
Экономика транспортного комплекса, 2013
42013
Подход к формированию стратегий управления персоналом АТП
ОН Криворучко, ТА Водолажская
Экономика транспортного комплекса, 2013
42013
Подход к формированию стратегий управления персоналом АТП
ОН Криворучко, ТА Водолажская
Экономика транспортного комплекса, 2013
42013
Обґрунтування інструментальних стратегій управління персоналом підприємства
ВТО Шинкаренко В.Г., Криворучко О.М.
Вчені записки Харківського інституту управління : наук. журнал, С. 99-107, 2014
22014
Сценарный подход к разработке стратегий управления персоналом АТП
ОН Криворучко, ТА Водолажская
Экономика транспортного комплекса, 2014
22014
Сценарный подход к разработке стратегий управления персоналом АТП
ОН Криворучко, ТА Водолажская
Экономика транспортного комплекса, 2014
22014
Сценарный подход к разработке стратегий управления персоналом АТП
ОН Криворучко, ТА Водолажская
Экономика транспортного комплекса, 2014
22014
Сутність, зміст та співвідношення понять компетентністного підходу до оцінки працівників
ТО Водолажська
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
22012
Економіка підприємства
ВЛ Дикань
Харків, ХФВ «Транспорт України», 2007.–235 с, 2001
22001
Розробка кадрової політики підприємства
ТО Водолажська
Экономика транспортного комплекса, 2015
12015
Определение проблем трудового коллектива предприятия
ТА Водолажская
Экономика транспортного комплекса, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20