Вікторія Макарчук
Вікторія Макарчук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи педагогічної майстерності
ВВ Макарчук
Умань:" Алми", 2008
382008
Продуктивна праця в досвіді шкіл України (60-70-ті роки ХХ століття): автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 “Загальна педагогіка та історія …
ВВ Макарчук
К, 2006
62006
Організація трудового профільного навчання старшокласників у загальноосвітній школі України в 70-80 роки ХХ ст.
АІ Романчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та …, 2010
32010
До питання оплати праці юристів, зайнятих адвокатською практикою, в Україні: історико-правова ретроспектива
В Макарчук, В Макарчук
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні …, 2018
22018
Розвиток взаємодії школи та сім’ї в Україні другої половини XIX–початку XX ст.
В Макарчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 278-285, 2013
22013
Сучасні технології навчання в програмі підготовки майбутніх учителів
В Макарчук, Н Потапова
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 29-35, 2010
22010
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
В Макарчук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 120-125, 2020
2020
СТАНОВЛЕННЯ КЛАСНОГО НАСТАВНИЦТВА У 60-Х-70-Х РР. ХІХ СТОЛІТТЯ
ВВ Макарчук
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
2019
САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ВО СУХОМЛИНСЬКОГО
АВ Добридень, ВВ Макарчук
2018
Взаємодія сім’ї і школи: осмислення історії
В Макарчук
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 224-230, 2018
2018
Продуктивна праця в досвіді шкіл України (60-70 рр. ХХ ст.)
ВВ Макарчук
2016
Рішення про реєстрацію права на твір
ВВ Макарчук, АВ Добридень
2016
Етнопедагогіка
ВВ Макарчук
2015
Щоденник педагогічної практики
ВВ Макарчук
2015
Педагогічна практика
ВВ Макарчук
2015
Загальна та мистецька педагогіка
ВВ Макарчук
2015
Методика проведення виховних заходів
ВВ Макарчук, АВ Добридень, НА Коломієць, ІГ Резніченко
2015
Педагогічна практика
АВ Добридень, ВВ Макарчук
2015
Взаємодія сім’ї та школи у досвіді вітчизняних педагогів другої половини XIX–початку ХХ століття
ВВ Макарчук
Постметодика, 54-58, 2015
2015
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу Основи педагогічної майстерності
В Макарчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 190-196, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20