Підписатись
Hrodskyi Ihor/Гродський Ігор
Hrodskyi Ihor/Гродський Ігор
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мовні засоби вираження погрози в англійських лицарських романах XII-XV століть.
ІЯ Гродський
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 76-79, 2014
42014
Використання технічних засобів навчання та сучасних інформаційних технологій
ІЯ Гродський
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
32015
Передумови виникнення та шляхи подолання комунікативних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей
ІЯ Гродський
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ …, 2012
22012
Мовні засоби вираження звертань в англійських лицарських романах XII–XV ст.
ІЯ Гродський
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2016
12016
Мовні засоби вираження поради в англійських лицарських романах XII-XV ст.
ІЯ Гродський
Мовознавчий вісник, 126-131, 2015
12015
Мовні засоби вираження прохання в англійських лицарських романах XII-XV ст.
ІЯ Гродський
Studia Philologica, 97-100, 2014
12014
Прагматичні особливості звертань в середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст
Гродський
Закарпатські філологічні студії 1 (14), 84-88, 2020
2020
Особливості порядоку слів у середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст
ІЯ Гродський
2019
Робоча програма навчальної дисципліни" Іноземна мова"
ІЯ Гродський
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
2019
ОСНОВНІ ТИПИ ПОРЯДКУ СЛІВ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ЛИЦАРСЬКИХ РОМАНАХ XII–XV СТ.
ІЯ Гродський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2018
2018
Формування вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів спеціальності “фізичне виховання”
ІЯ Гродський
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2017
2017
Робоча програма дисципліни «Іноземна мова (англійська мова)»
ІЯ Гродський
2016
Робоча програма «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» 0403 Системні науки і кібернетика» 0102 «Фізичне виховання, спорт і …
ДВ Ольшанський, ІЯ Гродський, ЛІ Заяць
2016
Іноземна мова
ІЯ Гродський
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Засоби вираження мовленнєвого акту поради в англійських лицарських романах XII-XV ст.
ІЯ Гродський
Міжнародна науково-практична конференція "І Таврійські філологічні читання …, 2015
2015
Засоби вираження мовленнєвого акту погрози в англійських лицарських романах XII-XV ст.
ІЯ Гродський
Міжнародна науково-практична конференція " Мова у світі класичної спадщини …, 2015
2015
Робоча програма «Іноземна мова» для студентів за напрямами підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини»
ІЯ Гродський
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
2014
Linguistic means of expression of threat in the Middle English romances of the 12th–15th centuries
ІЯ Гродський
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 2014
2014
Комунікативний бар'єр, як важливий психологічний фактор у процесі вивчення іноземної мови
ІЯ Гродський
2012
Моделювання ситуацій професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів немовннх спеціальностей
ІЯ Гродський
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20