Анатолій Володимирович Войнаровський
Анатолій Володимирович Войнаровський
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Підтверджена електронна адреса в vspu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-економічне становище Вінниччини на завершальному етапі Другої світової війни
А Войнаровський, А Войнаровский
Вінниця, 2020
2020
Військова служба в Республіці Корея: вплив громадськості та масової культури
І Мазур, А Войнаровський
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2018
2018
Польська громада Поділля 1920-х рр. в умовах більшовицької політики коренізації
АВ Войнаровський, ІВ Мазур
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2017
2017
Економічна складова життя східноподільського прикордоння Речі Посполитої наприкінці ХVІ–на початку ХVІІ ст.
А Войнаровський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
Памятки історії та культури Вінницької області. Вінниця
АВ Войнаровський, СД Гальчак, СО Гусев, ЛМ Денисова, ...
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2016
2016
Українські губернські міста 1920-х рр. у процесах уніфікації соціальної структури: факторологічний аналіз
ІВ Мазур-Стукальська, АВ Войнаровський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2016
2016
Північно-східний напрямок зовнішньої торгівлі Поділля в XV–першій половині XVII ст.
А Войнаровський
Проблеми міжнародних відносин, 390-402, 2015
2015
Подільська земля в системі торгівельно-економічних зв’язків Польщі та Османського світу у XV–першій половині XVII ст.
А Войнаровський
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 6: Історичні науки, 105-110, 2015
2015
Васильєв Валерій. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр–субцентр влади (1917–1938)/Валерій Васильєв; інститут історії України НАН України–К.: Видавництво …
АВ Войнаровський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Редакційна колегія
ВВ Мельничук, АВ Войнаровський, СД Гальчак, СО Гусєв, ...
2014
Особливості формування Подільської землі як прикордонної території в другій половині XIV-першій третині XV ст.
АМ Войнаровський
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
2014
Антирелігійна політика радянської влади початку 20-х років ХХ століття: форми та методи (на прикладі губернських міст України)
ІВ Мазур-Стукальська, АВ Войнаровський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
2014
Київ у житті Юліана Волошиновського
АВ Войнаровський, ВВ Черняк
Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : збірник матеріалів …, 2014
2014
Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ століття
АВ Войнаровський, ІВ Мазур-Стукальська
Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2014
2014
Войнаровський АВ Діяльність антикомуністичних сил у повоєнній Польщі (1945–1948 роки)/АВ Войнаровський, АА Савчук//Наукові записки Вінницького державного педагогічного …
АВ Войнаровський, АА Савчук
2013
Діяльність антикомуністичного підпілля у повоєнній Польщі (1945-1948 рр.)
АВ Войнаровський, АА Савчук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2013
2013
Cпецифіка політичної боротьби в повоєнній польщі історіографічний аспект
АВ Войнаровський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2012
2012
Взаємини між католицькою церквою і владою у Польщі в 1944–1948 рр.
АВ Войнаровський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2008
2008
Матеріали до книговидавничого репертуару Поділля (1852-1923). Бібліографічний посібник. Укладач ТР Соломонова.-Вінниця, 2006.-352 с.
АВ Войнаровський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2007
2007
Особливості становлення комуністичного режиму в Польщі
АВ Войнаровський
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20