Олена Володимирівна Суший, Olena Sushyi
Олена Володимирівна Суший, Olena Sushyi
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Verified email at ispp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психосоціальна культура державного управління: монографія
ОВ Суший
К.: Світогляд 344, 12, 2012
302012
Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні
ЕА Афонін, ОВ Суший, ЛМ Усаченко
Український соціум, 7-30, 2011
262011
Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів
ЕА Афонін, ОВ Суший
К.: НАДУ, 2010
242010
Закономірності та особливості української трансформації
ОВ Суший, ЕА Афонін
Стратегічна панорама, 94-108, 2015
19*2015
Teoretychni zasady sotsial'noyi arkhetypiky [The theoretical basis of social archetypic]
OV Sushyi
Publichne uryaduvannia, 168-180, 2016
92016
Теоретичні засади інституційної теорії державної політики
О СУший
Публічне управління: теорія та практика, 6, 2011
82011
Культур філософські принципи творчої діяльності людини
О Суший
Філософська думка, 88-91, 2006
82006
Проблема колективної травми в українському соціумі та пошук стратегій її опанування
О Суший
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_74/sushyi_problema.pdf, 2014
72014
Глокалізація, комунікація та перспективи управлінських стратегій [Електронний ресурс]
ОВ Суший
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej/ej11/txts/10sovpus. pdf, 2010
62010
Закономiрностi та особливостi української трансформацiї
ЕА Афонiн, ОВ Суший
Стратегiчна панорама, 94, 2015
52015
Социальная топология государственности: теоретико-методологический аспект
ЕВ Суший
Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения, 2011
52011
Державотворення чи держава, яка не склалася,-український контекст?
ОВ Суший
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
42014
Культурно-символічні засади національної ідентичності
ОВ Суший
Державне управління: теорія та практика, 2012
42012
Культурний код–домінанта ідентитету та чинник розбудови національної державності
О Суший
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології:[збірник …, 2012
42012
До методологічних засад соціокультурної парадигми державного управління: від каузальності до контекстуальності
ОВ Суший
Ефективність державного управління, 58-65, 2012
32012
Цінності та пріоритети громадянської освіти в Україні:«думай глобально, дій локально!»
ОВ Суший
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2015
22015
Незалежність та цілісність Української держави: ціннісний вимір загальнонаціональної консолідації
ОВ Суший
Проблеми політичної психології, 61-73, 2015
22015
Стратегічні пріоритети розвитку освіти у контексті європейської інтеграції України: Чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні у цілому?
ОВ Суший
Український соціум, 85-96, 2015
22015
Культура державного управління: сутність, складові та тенденції розвитку
О Суший
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
22012
Глибинні рифи українського націєтворення: архетипна програма конфлікту
ОВ Суший
Проблеми політичної психології, 103-121, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20