Подписаться
Олена Володимирівна Суший, Olena Sushyi
Олена Володимирівна Суший, Olena Sushyi
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ispp.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психосоціальна культура державного управління: монографія
ОВ Суший
К.: Світогляд 344, 12, 2012
552012
Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів
ЕА Афонін, ОВ Суший
К.: НАДУ, 2010
332010
Закономірності та особливості української трансформації
ОВ Суший, ЕА Афонін
Стратегічна панорама, 94-108, 2015
27*2015
Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні
ЕА Афонін, ОВ Суший, ЛМ Усаченко
Український соціум, 7-30, 2011
262011
Psykhosotsialna kultura derzhavnoho upravlinnia [Psychosocial culture of public administration]
OV Sushyi
Kyiv: Svitohliad [in Ukrainian], 2012
222012
Zakonomirnosti ta osoblyvosti ukrainskoi transformatsii [Patterns and Peculiarities of Ukrainian Transformation]
EA Afonin, OV Sushyi
Stratehichna panorama—Strategic Panorama 1, 94-108, 2015
162015
Teoretychni zasady sotsialnoi arkhetypyky [Theoretical basis of social arhetypiky]
OV Sushyi
Publichne uriaduvannia—Public management 3 (4), 168-180, 2016
142016
Проблема колективної травми в українському соціумі та пошук стратегій її опанування
О Суший
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_74/sushyi_problema.pdf, 2014
142014
Теоретические основы социальной архетипики
ОВ Суший
Публічне урядування, 168-180, 2016
122016
Закономiрностi та особливостi української трансформацiї
ЕА Афонiн, ОВ Суший
Стратегiчна панорама, 94, 2015
112015
Теоретичні засади інституційної теорії державної політики
ОВ Суший
Публічне управління: теорія та практика, 6, 2011
112011
Problema kolektyvnoi travmy v ukrainskomu sotsiumi ta poshuk stratehii yii opanuvannia [The problem of collective trauma in the Ukrainian society and the search for its …
O Sushyi
Naukovі zapiski Іnstitutu polіtichnikh і etnonatsіonal’nikh doslіdzhen’іm …, 2014
92014
Hlybynni ryfy ukrainskoho natsiietvorennia: arkhetypna prohrama konfliktu [Deep rifes of ukrainian nation-building: Archetypal program of conflict]
OV Sushyi
Problemy politychnoi psykholohii 5 (19), 103-121, 2017
82017
Культура державного управління: сутність, складові та тенденції розвитку
О Суший
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
82012
Культур філософські принципи творчої діяльності людини
О Суший
Філософська думка, 88-91, 2006
82006
Transparentnist vlady v konteksti yevropeiskoi intehratsii Ukrainy [Transparency of power in the context of Ukraine's European integration]
EA Afonin, OV Sushyi
Kyiv: NADU [in Ukrainian], 2010
72010
Ukrainske dyvo [Ukrainian miracle]
OV Sushyi
Ukrainskyi sotsium—Ukrainian Society 4 (67), 162-165, 2018
62018
Stratehіchnі prіorytety rozvytku osvіty u kontekstі yevropeiskoi іntehratsіi Ukrainy: chy stane reforma osvіty zaporukoiu uspіshnykh reform v Ukrainі u tsіlomu?[Strategic …
OV Sushyi
Ukrainskyi sotsіum, 85-96, 2015
62015
Державотворення чи держава, яка не склалася,-український контекст?
ОВ Суший
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
62014
Культурно-символічні засади національної ідентичності
ОВ Суший
Державне управління: теорія та практика, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20