Струтинський Василь Борисович Vasiliy Strutynsky
Струтинський Василь Борисович Vasiliy Strutynsky
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Polytechnic Institute"
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичне моделювання процесів та систем механіки
ВБ Струтинський
Житомир: Жіті 612, 7, 2001
962001
Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах: монографія
ВБ Струтинський
Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф, 2011
312011
Теоретичний аналіз жорсткості шестикоординатного механізму паралельної структури
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
НТУУ «КПІ», 2009
272009
Математичне моделювання металорізальних верстатів
ВБ Струтинський, ПП Мельничук
ЖІТІ, 2002
242002
Расчет и проектирование устройств гидравлической струйной техники
ВП Бочаров, ВБ Струтинский, ВН Бадах, ПП Таможний
Киев: Техника 127, 1, 1987
191987
Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів: Монографія
ВБ Струтинський, ОВ Колот
Краматорськ: ЗАТ «Тираж-51, 2005
182005
Статистична динамiка шпиндельних вузлiв на гiдростатичних опорах: монографiя
ВБ Струтинський, ДЮ Федориненко
172011
Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування
М Новіков, В Струтинський, А Кириченко
Машинознавство, 3-10, 2011
172011
Динамічні процеси в металорізальних верстатах: монографія
ВБ Струтинський, ВМ Дрозденко
Київ.: Основа-Принт, 2010
162010
Стохастичні процеси у гідроприводах верстатів
ВБ Струтинський, ВМ Тіхенко
Одеса: Астропринт, 2009
122009
Тензорні математичні моделі процесів та систем: Підручник
ВБ Струтинський
Житомир: ЖДТУ, 2005
122005
Ефективне гідрорізання: монографія
ОФ Саленко, ВБ Струтинський, МВ Загірняк
Кременчук: КДПУ, 2005
122005
Математичне моделювання процесiв та систем механiки: пiдручник
ВБ Струтинський
Житомир: Ж1П, 2001
122001
Технологія моделювання динамічних процесів та систем. Монографія
ВБ Струтинський, НР Веселовська
Вінниця: О. Власюк, 2007
92007
Наукове обґрунтування та розробка системи моніторингу фактичного просторового положення інструменту верстата паралельної кінематики
ВБ Струтинський, АС Дем’яненко
Технологічні комплекси, 7, 2013
72013
Структурна модель технологічного процесу як динамічної системи
ВБ Струтинський, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Луганськ: Видавництво ВНУ ім. В. Даля, 158-164, 2007
72007
Стохастичнi процеси у гiдроприводах верстатiв: монографiя
ВБ Струтинський, ВМ Тiхенко
62009
Комплекснi методи механiчної обробки деталей, що реалiзують особливостi динамiки технологiчної системи верстата
ВБ Струтинський, МI Покiнтелиця
Вестник НТУУ «КПИ». Сер.: Машиностроение: сб. науч. тр, 35, 2012
52012
Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
ЛНТУ, 2011
52011
Геометрична побудова робочого простору обладнання з механізмами паралельної структури
АМ Кириченко, ВБ Струтинський
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20