Струтинський Василь Борисович Vasiliy Strutynsky
Струтинський Василь Борисович Vasiliy Strutynsky
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Polytechnic Institute"
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичне моделювання процесів та систем механіки
ВБ Струтинський
Житомир: Жіті 612, 7, 2001
1132001
Статистична динаміка шпиндельних вузлів на гідростатичних опорах: монографія
ВБ Струтинський
Ніжин: ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф, 2011
342011
Расчет и проектирование устройств гидравлической струйной техники
ВП Бочаров, ВБ Струтинский, ВН Бадах, ПП Таможний
Киев: Техника 127, 1, 1987
291987
Теоретичний аналіз жорсткості шестикоординатного механізму паралельної структури
ВБ Струтинський, АМ Кириченко
НТУУ «КПІ», 2009
262009
Математичне моделювання металорізальних верстатів
ВБ Струтинський, ПП Мельничук
ЖІТІ, 2002
252002
Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів: Монографія
ВБ Струтинський, ОВ Колот
Краматорськ: ЗАТ «Тираж-51, 2005
222005
Динамічні процеси в металорізальних верстатах: монографія
ВБ Струтинський, ВМ Дрозденко
Київ.: Основа-Принт, 2010
202010
Математичне моделювання процесiв та систем механiки: Пiдручник
ВБ Струтинський
Житомир: Ж1П, 2001
192001
Статистична динамiка шпиндельних вузлiв на гiдростатичних опорах: монографiя
ВБ Струтинський, ДЮ Федориненко
182011
Розроблення верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результати його дослідницького застосування
М Новіков, В Струтинський, А Кириченко
Машинознавство, 3-10, 2011
172011
Стохастичні процеси у гідроприводах верстатів: монографія
ВБ Струтинський, ВМ Тіхенко
Одеса: Астропринт, 2009
172009
Ефективне гідрорізання: монографія
ОФ Саленко, ВБ Струтинський, МВ Загірняк
Кременчук: КДПУ, 2005
142005
Тензорні математичні моделі процесів та систем: Підручник
ВБ Струтинський
Житомир: ЖДТУ, 2005
122005
Технологія моделювання динамічних процесів та систем. Монографія
ВБ Струтинський, НР Веселовська
Вінниця: О. Власюк, 2007
92007
Наукове обґрунтування та розробка системи моніторингу фактичного просторового положення інструменту верстата паралельної кінематики
ВБ Струтинський, АС Дем’яненко
Технологічні комплекси, 7, 2013
82013
Структурна модель технологічного процесу як динамічної системи
ВБ Струтинський, НР Веселовська, ОВ Зелінська
Луганськ: Видавництво ВНУ ім. В. Даля, 158-164, 2007
82007
Триботехнические исследования полимерных композитов, применяемых при восстановлении направляющих станков
ВБ Струтинский, АВ Радионенко, ЕА Ищенко
Проблеми тертя та зношування, 4-11, 2015
72015
О восстановлении направляющих станков с помощью полимерного материала
ВБ Струтинский, ЕА Ищенко, ВП Гришко, ДА Воробьев
Вестник Приазовского государственного технического университета. Серия …, 2015
72015
Стохастичнi процеси у гiдроприводах верстатiв: монографiя
ВБ Струтинський, ВМ Тiхенко
62009
Автоматичне центрування неврівноважених роторів технологічних систем: монографія
ВБ Струтинський, ЄЮ Сахно
Чернігів: ЧДІЕУ, 2004
62004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20