Ольга Каленська
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна парадигма сталого розвитку України
УБЄП за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф.
5*2012
Агроландшафти: поняття, суб’єкти і фактори трансформації
О Каленська, О Сакаль
Економіст, 26-29, 2015
42015
Інституціональні трансформації у сфері землекористування в Україні
ОВК О.В. Сакаль
Економічні, соціальні та екологічні проблеми роз-витку агропродовольчої …, 2016
32016
Використання світового досвіду публічно-приватного партнерства в Україні
НА Третяк, ОВ Каленська
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2019
12019
Оцінка впливу землекористування на екологічну стабільність агроландшафтів (на прикладі Чернівецької області)
ОП Амбросенко, ОВ Каленська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
Особенности процесса децентрализации в системе управления природных ресурсов и природопользования
ВА Голян, ОВ Сакаль, ОВ Каленская
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2016
12016
Оцінка еколого-економічної ефективності сталого землекористування на агроландшафтній основі
О Каленська
Економіка природокористування і охорони довкілля, 116-124, 2015
12015
Економічні наслідки впливу забруднення довкілля на здоров’я населення та доходи домогосподарств
О Каленська
Економічний аналіз, 233-236, 2012
12012
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу : національна доповідь
колектив авторів
2017
Механізми управління агроландшафтами
В Голян, О Каленська, Л Свиридова
Економіст, 4-8, 2017
2017
ЕКОНОМІКА ЗЕМЛЕГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ
ОВ Сакаль, НА Третяк, ОВ Каленська
Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи: матеріали …, 2016
2016
Фінансово-економічний механізм управління територіальними природно-господарськими комплексами
МАХ за заг. ред. акад. НААН України, д.е.н.
2016
Соціально-економічні проблеми підвищення рівня лісистості України
ОВ Каленська, ОВ Сакаль
Сумський державний університет, 2016
2016
Управління ґрунтами України в контексті євроінтеграційних процесів
ВА Голян, ОВ Сакаль, ОВ Каленська
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2016
2016
Управління земельними ресурсами: напрями підвищення ефективності землекористування
ЛО Шашула, ОВ Сакаль, ОВ Каленська
Ірпінь: УДФСУ, 2016
2016
Агроландшафтний підхід в управлінні земельними ресурсами і землекористуванням
ОВК О.В. Сакаль
Modern Transformation of Economics and Managment in the Era of Globalization …, 2016
2016
Сучасний стан агроландшафтів Чернівецької області
КО В.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ (Екологія/Ecology – 2015), 2015
2015
Сучасний стан агроландшафтів Чернівецької області
ОВ Каленська
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
Економічна оцінка природного багатства України
[монографія] / за заг. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. Пирожкова С.І …, 2015
2015
Оцінка впливу землекористування на екологічну стабільність та використання агроландшафтів
ОВК В. А. Голян
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13–14 листопада …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20