Марія Смаль
Марія Смаль
Луцький НТУ
Verified email at lutsk-ntu.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження роботи роторного гичкоріза
МВ Смаль, ОО Герасимчук
Сільськогосподарські машини, 2015
22015
Вплив транспортної системи Волинської області на розвиток рекреаційних територій
ОВ Дзюбинська, МВ Смаль, АВ Дзюбинський
Містобудування та територіальне планування, 144-150, 2014
22014
Управління та ефективність використання земельних ресурсів
ОВ Дзюбинська, АВ Дзюбинський, МВ Смаль
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 109-115, 2017
12017
Виготовлення бруківки методом вібро-пресування з використанням щебеню з вторинного бетону в якості крупного заповнювача
МВ Смаль, ОВ Дзюбинська
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 173-180, 2015
12015
Забезпечення сталого розвитку населених пунктів
МВ Смаль, МС Кошель
Містобудування та територіальне планування, 374-378, 2014
12014
Експериментальні дослідження збирання гички коренеплодів
МВ Смаль
Техніка та енергетика/Machinery & Energetics, 2014
12014
Математичні моделі процесу копіювання головок коренеплодів копіром пасивного дообрізчика залишків гички
МВ Смаль, ОО Герасимчук, ВМ Барановський
Зб. наук. праць Вінницького націон. аграр. ун-ту. Серія: Технічні науки …, 2012
12012
Методи боротьби з шумовим забрудненням у зонах впливу великих міст
МВ Смаль, ОВ Дзюбинська, ТД Сокур
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 184-191, 2019
2019
Дослідження рекреаційних територій в розрізі земель різного цільового призначення
ОВ Дзюбинська, МВ Смаль, АВ Дзюбинський
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 26-32, 2018
2018
Сучасні методики оцінки рекреаційних територій
ОВ Дзюбинська, МВ Смаль, АВ Дзюбинський
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 33-39, 2018
2018
Картографічне відтворення кадастрової оцінки
ОВ Дзюбинська, МВ Смаль, АВ Дзюбинський
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 44-49, 2018
2018
Світовий досвід повторного використання бетону в будівельному виробництві
МВ Смаль, ОВ Дзюбинська, О Шелкович
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 233-238, 2017
2017
Аналіз ефективності використання бетонного брухту при виготовленні фем
МВ Смаль, ОВ Дзюбинська
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 39-44, 2016
2016
Використання бетонного брухту в якості крупного заповнювача при виготовленні бетонних виробів
ОВ Дзюбинська, МВ Смаль
Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 60-65, 2015
2015
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДООБРЕЗЧИКА ОСТАТКОВ БОТВЫ ГОЛОВОК КОРНЕПЛОДОВ
МВ Смаль, ОО Герасимчук, ГА Герасимчук, ЮО Гуменюк
Наукові нотатки, 213-218, 2015
2015
Дослідження параметрів дообрізчика залишків гички головок коренеплодів
МВ Смаль, ОО Герасимчук, ГА Герасимчук
Наукові нотатки, 213-218, 2015
2015
Особливості вибору схеми віброабразивної обробки плоских стальних деталей
ОВ Дзюбинська, МВ Смаль, ГА Герасимчук
Наукові нотатки, 56-59, 2015
2015
Результати порівняльних досліджень машин для збирання гички
МВ Смаль
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2014
2014
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДООБРІЗЧИКА ЗАЛИШКІВ ГИЧКИ
МВ Смаль
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 3 (2), 2014
2014
Сади на дахах
МВ Смаль, ВЯ Троць
Містобудування та територіальне планування, 379-384, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20