Наталия Шварп
Наталия Шварп
Національний фармацевтичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Приемы активизации познавательной деятельности студентов
НБ Щокіна, НБ Щекина, НВ Шварп
172014
Упровадження інтерактивних методів навчання у підготовку майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі
НВ Шварп
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 266-271, 2013
42013
Психологічна компетентність викладачів ВНЗ медичного та фармацевтичного профілю
НВ Шварп
32014
Психолого-педагогические аспекты адаптации иностранных студентов в образовательном пространстве
ТВ Лутаєва, ТВ Лутаева, ЛГ Кайдалова, НВ Шварп
32013
Формування професійної самосвідомості студентів фармацевтичного університету у процесі фахової підготовки
НВ Шварп
32011
Тренінгові технології у підготовці фахівців охорони здоров'я
ЛГ Кайдалова, НВ Альохіна, НВ Шварп, НВ Алёхина
Харків" ХОГОКЗ", 2017
22017
Реалізація принципу професійної спрямованості у викладанні гуманітарних дисциплін
НВ Шварп
22012
Формування професійної поведінки як психологічної складової професійного становлення майбутніх фахівців фармації у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін
НВ Шварп
22011
Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців
НВ Шварп, ЛМ Калашнікова
Педагогіка та психологія, 230-243, 2018
12018
Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів засобами тренінгового навчання
НВ Шварп
Педагогіка та психологія, 264-274, 2016
12016
Педагогічні умови формування та розвитку творчого потенціалу майбутнього викладача
НВ Шварп, НВ Альохіна, НВ Алехина, ІС Сабатовська, ...
12015
Формування педагогічної творчості майбутніх викладачів
НВ Шварп
12014
Формування толерантності викладачів українських медико-фармацевтичних ВНЗ
ТВ Лутаєва, ТВ Лутаева, ЛГ Кайдалова, НВ Шварп
12013
Формування професійної самосвідомості особистості у процесі фахової підготовки
НВ Шварп
Наука і освіта, 2009
12009
Педагогіка та психологія вищої школи: навч. посіб.
ЛГ Кайдалова, ІС Сабатовська-Фролкіна, НВ Альохіна, НВ Шварп, ...
2019
Удосконалення конфліктологічної компетентності викладачів вищої школи в системі підвищення кваліфікації
ЛГ Кайдалова, НВ Альохіна, НВ Шварп
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Нетрадиційні методи навчання у підготовці фахівців фармаціі
НВ Шварп
2018
Організація самостійної роботи магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» засобами ІКТ
ВЮ Фесенко, НВ Шварп
2018
Тренинговые технологии в подготовке специалистов здравоохранения.
Л Кайдалова, Н Алехина, Н Шварп
2017
Формування дослідницької компетентності магістрантів спеціальності Науки про освіту, освітньої програми Педагогіка вищої школи
ЛГ Кайдалова, НВ Шварп, МВ Савохіна
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 134-140, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20