Наталия Шварп
Наталия Шварп
Національний фармацевтичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Приемы активизации познавательной деятельности студентов
НБ Щокіна, НБ Щекина, НВ Шварп
192014
Упровадження інтерактивних методів навчання у підготовку майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі
НВ Шварп
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 266-271, 2013
42013
Психологічна компетентність викладачів ВНЗ медичного та фармацевтичного профілю
НВ Шварп
32014
Психолого-педагогические аспекты адаптации иностранных студентов в образовательном пространстве
ТВ Лутаєва, ТВ Лутаева, ЛГ Кайдалова, НВ Шварп
32013
Формування професійної самосвідомості студентів фармацевтичного університету у процесі фахової підготовки
НВ Шварп
32011
Тренінгові технології у підготовці фахівців охорони здоров'я
ЛГ Кайдалова, НВ Альохіна, НВ Шварп, НВ Алёхина
Харків" ХОГОКЗ", 2017
22017
Реалізація принципу професійної спрямованості у викладанні гуманітарних дисциплін
НВ Шварп
22012
Формування професійної поведінки як психологічної складової професійного становлення майбутніх фахівців фармації у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін
НВ Шварп
22011
Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців
НВ Шварп, ЛМ Калашнікова
Педагогіка та психологія, 230-243, 2018
12018
Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів засобами тренінгового навчання
НВ Шварп
Педагогіка та психологія, 264-274, 2016
12016
Дослідження творчого потенціалу викладачів ВНЗ медико-фармацевтичного профілю
НВ Шварп, ЛГ Кайдалова
12015
Педагогічні умови формування та розвитку творчого потенціалу майбутнього викладача
НВ Шварп, НВ Альохіна, НВ Алехина, ІС Сабатовська, ...
12015
Формування педагогічної творчості майбутніх викладачів
НВ Шварп
12014
Формування толерантності викладачів українських медико-фармацевтичних ВНЗ
ТВ Лутаєва, ТВ Лутаева, ЛГ Кайдалова, НВ Шварп
12013
Формування професійної самосвідомості особистості у процесі фахової підготовки
НВ Шварп
Наука і освіта, 2009
12009
Особливості методики викладання дисципліни “Патологічна фізіологія” іноземним студентам
НВ Науменко, СІ Миронченко, НВ Шварп
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова; ТОВ" Науково …, 2020
2020
Методи діагностики психологічного клімату в трудовому колективі аптечного закладу
РВ Сагайдак-Нікітюк, РВ Сагайдак-Никитюк, НВ Андрієнко, ...
2020
Актуальні проблеми підготовки лікарів-інтернів на післядипломному етапі
НВ Шварп, СМ Мосенцева, СН Мосенцева
2020
Педагогіка та психологія вищої школи: навч. посіб.
ЛГ Кайдалова, ІС Сабатовська-Фролкіна, НВ Альохіна, НВ Шварп, ...
2019
Удосконалення конфліктологічної компетентності викладачів вищої школи в системі підвищення кваліфікації
ЛГ Кайдалова, НВ Альохіна, НВ Шварп
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20