Ірина Сафонова
Ірина Сафонова
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Межкультурная коммуникация в аксиологическом аспекте
ИА Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 136, 2011
102011
Діалог культур на аксіологічних засадах–мета–принцип формування міжкультурної компетентності
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 146-157, 2013
62013
Проблеми взаємодії міжнародних органів та організації з питань моніторингу прав дитини в умовах збройного конфлікту з національними органами та організаціями
ГВ Татаренко, КЕ Алієва
СНУ ім. В. Даля, 2018
12018
Сутність і структура міжкультурної компетентності в контексті аксіологічного підходу
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 129-143, 2014
12014
Теоретические основы формирования картины мира вторичной языковой личности
ИА Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 141-150, 2012
12012
Сутнісні характеристики дефініцій компетенція та компетентність
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 150-162, 2012
12012
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПОЗИТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика 90 (3 (II)), 173-187, 2019
2019
АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових …, 2018
2018
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЦІ
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових …, 2018
2018
ГУМАНИТАРНОСТЬ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ПРИНЦИП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИА Сафонова
Рекомендовано Вченою радою Східноукраїнського національного університету …, 2017
2017
Методика формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності на аксіологічних засадах
СІ О.
Мистецтво виховання Людини: колективна монографія/ Г. П. Шевченко, В. М …, 2017
2017
Pedagogical Technologies of University International Students’ Cross-cultural Сompetence Formation on the Basis of Axiological Principles
ІО Safonova
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 228-242, 2016
2016
Педагогічні технології формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності на аксіологічних засадах
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 188-202, 2016
2016
Аксіологічно-орієнтована модель формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 156-166, 2016
2016
Методологічна культура педагога-дослідника в аспекті гуманітарності
ІО Сафонова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 179-192, 2016
2016
Місія сучасного університету в ціннісно-смисловому вимірі
ІО Сафонова
ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: методологія, теорія і практика, 122-137, 2015
2015
Провідні суперечності розвитку цивілізації в діалектико-синергетичному осмисленні
ІО Сафонова
Наука і освіта, 154-157, 2013
2013
5 (86)-2018 Духовність особистості: методологія, теорія і практика
ТЛ Антоненко, МС Гончаренко, НР Грицак, ЄА Зеленов, ММ Кабанець, ...
аксіологічних засад управління освітніми установами у вітчизняній педагогічній теорії (остання чверть ХХ–початок ХХІ ст …
ГГ Воронина, ІГ Гайдамака, ТМ Єрмолаєва, СМ Куліш, Л Сянчжень, ...
Приходченко КІ
ГВ Горпинченко, СФ Рашидов, СФ Рыжкова, ИА Сафонова, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20