Підписатись
Marcin Zawicki
Marcin Zawicki
Підтверджена електронна адреса в uek.krakow.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
J Bober, J Hausner, H Izdebski, W Lachiewicz, S Mazur, A Nelicki, ...
Kraków, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2013
177*2013
Nowe zarządzanie publiczne
M Zawicki
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
1612011
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania
J Bober, J Hausner, H Izdebski, W Lachiewicz, S Mazur, A Nelicki, ...
Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce 1, 2013
722013
Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej
M Zawicki
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
372014
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
M Zawicki, S Mazur, J Bober
Najlepsze praktyki, 2004
372004
New Public Management i Public Governance–zarys koncepcji zarządzania publicznego
M Zawicki
Studia z zakresu zarządzania publicznego. Kraków: Wydawnictwo Akademii …, 2002
312002
New Public Management i Public Governance–zarys koncepcji zarządzania publicznego
M Zawicki
Studia z zakresu zarządzania publicznego. Kraków: Wydawnictwo Akademii …, 2002
312002
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki
M Zawicki, S Mazur, J Bober
Local government management. Best practices] MSAP, Krakow, 2004
262004
Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu
P Czupryński, M Ćwiklicki, P Kopyciński, A Machnik-Pado, A Mituś, ...
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2006
252006
Analiza instytucjonalna urzędu gminy
M Zawicki, S Mazur
Przewodnik dla samorządów. Wydanie II, 2004
232004
Rozwój instytucjonalny
J Bober, S Mazur, B Turowski, M Zawicki
Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Małopolskiej …, 2004
182004
Instrumenty nowego zarządzania publicznego
M Zawicki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 141-172, 2007
152007
Analiza instytucjonalna urzędu gminy: przewodnik dla samorządów
M Zawicki, S Mazur
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003
152003
Partycypacja społeczna w Polsce
M Ćwiklicki, M Frączek, A Gałecki, M Kudłacz, N Laurisz, A Pacut, ...
Atlas dobrych praktyk, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, 2013
142013
Romowie na rynku pracy
A Paszko, R Sułkowski, M Zawicki
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007
142007
Nauki o polityce publicznej
R Chrabąszcz, M Zawicki
Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo …, 2014
132014
Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej
M Zawicki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2016
112016
Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej
J Bober, M Zawicki
Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w …, 2015
112015
The evolution of multi-level governance: The perspective on EU anti-crisis policy in Southern-European Eurozone states
R Chrabąszcz, M Zawicki
Zarządzanie Publiczne/Public Governance, 17-31, 2016
92016
Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych
J Bober, S Mazur, T Potkański, B Turowski, M Zawicki
Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła …, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20