Підписатись
Алла Полянська
Алла Полянська
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ресурсне забезпечення розвитку організацій в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс]
АС Полянська
Режим доступу: http://www. pdaa. com. ua/np/pdf/81. pdf, 2007
342007
Сучасні технології управління економічною безпекою підприємства
АС Полянська, ТА Трощенкова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 164-168, 2010
292010
Формування концепції розвитку підприємств на засадах ситуаційного управління
АС Полянська
Демократичне врядування, 2012
252012
Оптимізація ланцюга постачання на підприємстві в умовах кризових явищ
АС Полянська, ВБ Мартинець, ОВ Кабан
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022
232022
Формування моделі корпоративної культури в діяльності вітчизняних підприємств
АС Полянська, ОМ Дюк
Причорноморські економічні студії, 9-16, 2018
202018
Сучасні підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства
АС Полянська
Вісник Нац. ун-ту «Львів. політехніка, 175-180, 2010
202010
Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку
ЖВ Поплавська, АС Полянська
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2013
192013
Використання ситуаційного підходу в управлінні розвитком підприємств
АС Полянська
Акцент, 2011
162011
Формування конкурентної політики вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання
АС Полянська
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми …, 2009
162009
Актуальність ситуаційних теорій керівництва в управлінні розвитком підприємств нафтогазового комплексу
АС Полянська
ІФНТУНГ, 2013
132013
Сценарний метод формування напрямків розвитку організації
АС Полянська
Економічний простір, 208-214, 2008
132008
Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві
АС Полянська
Стратегія економічного розвитку України, 157-162, 2014
112014
Управління витратами у системі логістичних рішень підприємства
АС Полянська
Вісник Національного університету" Львівська політехніка, 633, 2008
102008
Застосування стратегічного та оперативного аналізу для контролю збутової діяльності на промисловому підприємстві
АС Полянська
Вісник національного університету “Львівська політехніка, 127-132, 2016
82016
Методологічні засади дослідження синергії взаємодії суб'єктів управління в умовах ситуаційного управління
АС Полянська
Науковий вісник НЛТУ України 22 (7), 258-266, 2012
82012
Переваги та критерії інтеграції функцій логістики
ЖВ Поплавська, АС Полянська
Видавництво Львівської політехніки, 2010
82010
Визначення ефекту синергії в процесі прийняття управлінських рішень
А Полянська, С Афонькін
Схід, 84-89, 2013
72013
Напрямки формування управлінського потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання
АС Полянська, ММ Сімонов
Альянс наук: вчений вченому: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.,(18-19 …, 2010
72010
Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах
АС Полянська, ТМ Орищин
Регіональна економіка, 39-47, 2010
72010
Дорожня карта формування компетенцій сучасного менеджера
А Полянська, А Мажак
Молодий вчений, 310-316, 2018
62018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20