Подписаться
Оксана Головата
Оксана Головата
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
історичний нарис/[ Барабаш В.А., Бондаренко Г.С., Головата О.О. та ін.];[За ред.В.М.Орлика ]
Т освіта на Кіровоградщині
Кіровоград: "Імекс- ЛТД", 2009
82009
Роль гуманітарних дисциплін у формуванні сучасного інженера
ІЮ Мандрицька, ОО Головата
НАУКОВЕ ВИДАННЯ, 0
8
Формування інформаційної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань
О Коломієць, О Головата
Соціум. Документ. Комунікація, 310-333, 2020
12020
Народницько-лінгвістична етноантропологічна концепція Ф. Вовка
О Коломієць, Г Бондаренко, О Головата
Соціум. Документ. Комунікація, 113-134, 2021
2021
Українська етноантропологія початку ⅩⅩ ст.
ОО Головата
ЦНТУ, 2021
2021
«ЦИФРОВА ДОБА»/ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЕДАГОГІКИ
ОБ Коломієць, ГС Бондаренко, ОО Головата
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 104-109, 2020
2020
Науковець-дослідник ХІХ століття—ГЯ Близнін
ОО Головата
ЦНТУ, 2020
2020
Внесок ГВ Близніна в розвиток метеорології в Єлисаветградському реальному училищі
ОО Головата, В Луньов
ЦНТУ, 2020
2020
Світоглядні, діяльнісні та інституційні аспекти інформаційної культури
ОБ Коломієць, ОО Головата
Університет Григорія Сковороди, 2020
2020
Кібернетичні засади програмованого навчання (за матеріалами публікацій у польській і радянській педагогічній періодиці 1960-х рр.)
ОБ Коломієць, ГС Бондаренко, ОО Головата
РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020
2020
Роль бібліотечних установ у формуванні інформаційної культури майбутнього фахівця
О Коломієць, О Головата
Соціум. Документ. Комунікація, 189-210, 2019
2019
Історичний досвід вітчизняної вищої технічної освіти в контексті освітньої парадигми
ОО Головата, ІЮ Мандрицька
Е91 Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика …, 2016
2016
ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ОВ Стрельцов, ОО Головата
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2014, 783, 2014
2014
МОЛОДІЖНА СУБКУЛЬТУРА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНУ КУЛЬТУРУ
АО Овчаренко, ОО Головата
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2014, 785, 2014
2014
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВКИ
ВО Даркіна, ОО Головата
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2012, 382, 2012
2012
МЕТЕРЕОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ ЗЕМСЬКОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
ОІ Андрущенко, ОО Головата
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 2012, 378, 2012
2012
Історія в особистостях Кіровоградський національний технічний університет
ГС Бондаренко, ВМ Кропівний, ОО Головата
ТОВ "Імекс - ЛТД", 2009
2009
Технічна освіта на Кіровоградщині: історичний нарис
ГС Бондаренко, ОВ Бондаренко, ВМ Орлик, ОО Головата
"Імекс-ЛТД", 2009
2009
ІСТОРІЯ ТА СИМВОЛІКА ВЕСІЛЬНИХ ВИШИВАНОК І РУШНИКІВ
КВ Литвиненко, ОО Головата
НАУКОВЕ ВИДАННЯ, 0
ПОХОДЖЕННЯ НАЗВ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ
ТВ Мотріченко, ОО Головата
НАУКОВЕ ВИДАННЯ, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20