Татьяна Усманова
Татьяна Усманова
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrpost.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив лектину картоплі на ростову активність діазотрофів
ТА Жеребор, СФ Козар, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 2007
32007
Новий штам Mesorhizobium sp. 1 та його вплив на структурні показники врожаю нуту сорту Скарб
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ІМ Романова, ТО Усманова, ОВ Бушулян
Сільськогосподарська мікробіологія, 40-44, 2018
22018
Ефективність бактеризації насіння нуту сорту Скарб новим штамом Mesorhizobium ciceri
О Логоша, Ю Воробей, Т Усманова
Вісник аграрної науки 97 (10), 32-36, 2019
12019
Характеристика властивостей бульбочкових бактерій нуту, поширених в агроценозах Лісостепової та Степової зон України
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ТО Усманова, ВМ Стрекалов
Сільськогосподарська мікробіологія, 21-28, 2019
12019
Мікробіоценоз ризосферного грунту та продуктивність пшениці озимої за використання бактерій Agrobacterium radiobacter 204, активованих нанокарбоксилатами металів
СФ Козар, ТА Євтушенко, ТО Усманова, ЄП Симоненко
Сільськогосподарська мікробіологія, 17-23, 2017
12017
Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої
СФ Козар, ВМ Нестеренко, ТА Євтушенко, ОВ Фірсовський, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
Вплив стабілізаторів на ріст, життєздатність і функціональну активність Bradyrhizobium japonicum
СФ Козар, ВВ Скорик, ТО Усманова, ТА Євтушенко
Сільськогосподарська мікробіологія, 58-70, 2012
12012
Особливості цистоутворення у Аzotobacter vinelandii і Аzotobacter chroococcum за впливу температури і вологості
ВМ Нестеренко, СФ Козар, ТА Жеребор, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 91-99, 2011
12011
Ріст Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense у змішаній культурі в умовах in vitro
СФ Козар, ТО Усманова, ТА Жеребор
Сільськогосподарська мікробіологія, 70-81, 2011
12011
Вплив лектину картоплі на ефективність бактеризації картоплі азотобактером
СФ Козар, ТА Жеребор, ІВ Демчук, ІВ Волкова, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
12009
Регулювання ростової активності популяцій промислових штамів Bradyrhizobium japonicum в умовах in vitro
СФ Козар, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
12008
INFLUENCE OF POLYSACCHARIDE-PROTEIN COMPLEX ON THE EFFICIENCY OF BACTERIZATION OF SOYBEAN WITH RYZOHUMIN
СФ Козар, ТА Євтушенко, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія 30, 13-19, 2019
2019
CHARACTERISTICS OF THE PROPERTIES OF CHICKPEA NODULE BACTERIA EXTENDED IN THE FOREST-STEPPE AND STEPPE ZONES UKRAINE
ОВ Логоша, ЮО Воробей, ТО Усманова, ВМ Стрекалов
Сільськогосподарська мікробіологія 29, 21-28, 2019
2019
PRESERVATION OF AZOTOBACTER ON CUCUMIS SATIVUS L. SEEDS UNDER DIFFERENT TEMPERATURES
ОМ Білоконська, СФ Козар, ТА Євтушенко, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія 27, 11-17, 2018
2018
Збереженість бактерій роду Azotobacter на насінні Cucumis sativus L. за дії різних температур
ОМ Білоконська, СФ Козар, ТА Євтушенко, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 11-17, 2018
2018
MICROBIOCENOSIS OF RHIZOSPHERIC SOIL AND PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT UNDER THE USE OF AGROBACTERIUM RADIOBACTER 204, ACTIVATED WITH NANOCARBOXYLATES OF METALS
СФ Козар, ТА Євтушенко, ТО Усманова, ЄП Симоненко
Сільськогосподарська мікробіологія 26, 17-23, 2017
2017
THE EFFECT OF STORAGE METHODS ON VIABILITY AND SYMBIOTIC PROPERTIES OF SOYBEAN NODULE BACTERIA
ТМ Ковалевська, ДВ Крутило, ВП Горбань, ІМ Романова, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія 20, 15-22, 2014
2014
Вплив способів зберігання на життєздатність та симбіотичні властивості бульбочкових бактерій сої
ТМ Ковалевська, ДВ Крутило, ВП Горбань, ІМ Романова, ТО Усманова
Сільськогосподарська мікробіологія, 15-22, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18