| Rostyslav Vasiv
| Rostyslav Vasiv
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Preclinical research of the experimental preparation Ferosel T
VB Todoriuk, VM Hunchak, BV Gutyj, DF Gufriy, II Hariv, RI Khomyk, ...
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 1 (1), 2018
522018
Influence of cadmium loading on glutathione system of antioxidant protection of the bullocks bodies
BV Gutyj, DF Gufriy, VY Binkevych, RO Vasiv, NV Demus, KY Leskiv, ...
, 2018
242018
Influence of ferrovet 7.5% and ferosel T on the concentration of mineral substances in the blood serum of piglets suffering from Iron deficit anemia
VB Todoriuk, BV Gutyj, RI Khomyk, RO Vasiv
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (3), 71, 2016
142016
Chemical composition, energy and biological value of broiler chicken meat caused by various doses of selenium
OI Sobolev, BV Gutyj, SV Soboliev, O Borshch, V Liskovich, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 2019
102019
. . . . . . . . 2 (3-4), 96-99, 2000
72000
Vplyv sukupnogo vvedennja pirydoksynu gidrohlorydu z askorbinovoju kyslotoju na biohimichni ta morfologichni pokaznyky krovi bychkiv pry gostromu nitratno-nitrytnomu toksykozi
LI Staryk, BV Gutyj, RO Vasiv, SD Gufrij, DF Murs' ka
Naukovyj visnyk L'vivs' kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi, 2012
62012
Vplyv ferrovetu 7, 5% i feroselu T na kontsentratsiiu mineralnykh rechovyn v syrovattsi krovi porosiat, khvorykh na ferumdefitsytnu anemiiu [Influence of Ferrovet 7.55 and
VB Todoriuk, BV Hutyi, RI Khomyk, RO Vasiv
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (3), 71, 2016
52016
, - 䳿
.-. . . . . , 215, 2000
32000
- : . . . . .-. . 蠅
, , , , в ,
. III, 0
2
в, , ,
β , , ,
ӯ Ҳ 80, 0
2
Influence of sodium nitrate in toxic doses on system of antioxidant defense and lipid peroxidation in blood of bullcalves
VM Hunchak, DF Hufriy, BV Hutyy, RO Vasiv, II Khariv, RI Khomik, ...
Vplyv nitratu natriiu u toksychnykh dozakh na systemu antyoksydantnoho, 2010
12010
˲ϲIJ Dz Ͳ-Ͳ ( )
,
, 58, 2007
12007
THE INFLUENCE OF URSOVIT-ADES AND SODIUM SELENITE ON BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF BULL'S BLOOD IN ACUTE NITRATE-NITRITE TOXICOSIS
V Huberuk, DF Gufrij, BV Gutyj, VM Hunchak, II Hariv, RO Vasiv, LK Ya, ...
Colloquium-journal, 8-14, 2021
2021
THE EFFECT OF LIPOSOMAL DRUG BUTAINTERVIT ON THE ACTIVITY OF THE T-SYSTEM OF CELLULAR IMMUNITY OF RATS UNDER OXIDATIVE STRESS
B Gutyj, I Khariv, V Khalak, M Khariv, R Vasiv, K Leskiv, T Martyshuk, ...
Colloquium-journal, 14-18, 2021
2021
Dynamics of morphological and biochemical parameters in the blood of white mice under the action of the drug Vitosept
MP Soltys, VM Gunchak, HV Rudyk, RO Vasiv
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies, 2020
2020
Chemical composition, energy and biological value of broiler chicken meat caused by various doses of selenium= ճ , ࠅ
OI Sobolev, BV Gutyj, SV Soboliev, LV Borshch O, OI Prystupa, ...
Ukrainian Journal of Ecology.-2019.- 9 (4).-. 622-627., 2020
2020
TO ASSESS THE BIOCIDAL ACTION OF THE DRUG BASED ON SODIUM HYPOCHLORITE.
MP Soltys, VM Gunchak, GV Rudyk, BV Gutyj, OM Brezvin, RO Vasiv
Colloquium-journal, 2020
2020
THE EFFECT OF MILK THISTLE, METHIPHEN AND SILIMEVIT ON THE VITAMINS A AND E LEVEL IN THE BLOOD OF LAYING HENS IN EXPERIMENTAL CHRONIC CADMIUM TOXICOSIS
AY Ostapyuk, BV Gutyj, VM Hunchak, LK Ya, II Khariv, RO Vasiv, ...
Colloquium-journal, 2020
2020
ForticeptTM Hoof Oinment
, , , , , ...
, 2018
2018
Toxicological characteristics of the preparation FORTICEPTTM Hoof Oinment
VD Ishchenko, AM Shevchenko, NM Slobodyuk, RO Vasiv, HV Yarova, ...
, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20