Ростислав Васів | Rostyslav Vasiv
Ростислав Васів | Rostyslav Vasiv
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Preclinical research of the experimental preparation “Ferosel T”
VB Todoriuk, VM Hunchak, BV Gutyj, DF Gufriy, II Hariv, RI Khomyk, ...
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 1 (1), 2018
472018
Influence of cadmium loading on glutathione system of antioxidant protection of the bullocks’ bodies
BV Gutyj, DF Gufriy, VY Binkevych, RO Vasiv, NV Demus, KY Leskiv, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
172018
Influence of ferrovet 7.5% and ferosel T on the concentration of mineral substances in the blood serum of piglets suffering from Iron deficit anemia
VB Todoriuk, BV Gutyj, RI Khomyk, RO Vasiv
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (3), 71, 2016
132016
Вплив піридоксину на показники крові бичків за нітратного навантаження
РО Васів
Наук. вісник Льв. держ. акад. вет. мед. ім. СЗ Гжицького.–Львів 2 (3-4), 96-99, 2000
72000
Vplyv sukupnogo vvedennja pirydoksynu gidrohlorydu z askorbinovoju kyslotoju na biohimichni ta morfologichni pokaznyky krovi bychkiv pry gostromu nitratno-nitrytnomu toksykozi
LI Staryk, BV Gutyj, RO Vasiv, SD Gufrij, DF Murs' ka
Naukovyj visnyk L'vivs' kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi …, 2012
62012
Chemical composition, energy and biological value of broiler chicken meat caused by various doses of selenium
A Sobolev, B Gutyj, S Sobolievа, O Borshch, V Liskovych, O Prystupa, ...
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького, 2019
42019
Порівнальна характеристика, впливу піридоксину та аскорбінової кислоти на розвиток нітратно-нітритного токсикозу в початковій стадії
РО Васів
Вет.-мед. між. від. темат. наук. зб, 215, 2000
32000
Вплив фенарону і метифену на активність глутатіонової системи крові бугайців при нітратно-нітритному токсикозі: Зб. наук. пр. міжнарод. наук.-практ. конф.“Сучасні проблеми …
РО Васів, БВ Гутий, ДР Гуфрій, ВМ Гунчак, РІ Хомик, І Харів
Вип. III, 0
2
Хомик РІ, Васів РО, Гутий БВ, Павлів ОВ
ОІ Канюка, ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, ІІ Харів
КАЗУЇСТИКА В НАЗВАХ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ 80, 0
2
РОЛЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ПАТОГЕНЕЗІ НІТРАТНО-НІТРИТНОГО ТОКСИКОЗУ (Огляд літератури)
БВ Гутий, РО Васів
НАУК НИК, 58, 2007
12007
Токсикологічна характеристика препарату ForticeptTM Hoof Oinment
ВД Іщенко, АМ Шевченко, НМ Слободюк, РО Васів, ГВ Ярова, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Toxicological characteristics of the preparation FORTICEPTTM Hoof Oinment
VD Ishchenko, AM Shevchenko, NM Slobodyuk, RO Vasiv, HV Yarova, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Дослідження гострої та хронічної токсичності експериментального препарату «Феросел Т»
V Todoriuk, V Hunchak, D Gufrij, B Gutyj, I Hariv, R Khomyk, R Vasiv, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
Вплив ферровету 7, 5% і фероселу Т на концентрацію мінеральних речовин в сироватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну анемію
ВБ Тодорюк, БВ Гутий, РІ Хомик, РО Васів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Влияние ферровета 7, 5% и феросела т на концентрацию минеральных веществ в сыворотке крови поросят, больных ферумдефицитной анемией
ВБ Тодорюк, БВ Гутый, РИ Хомик, РАВА Соm
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Monitoring of rats weight and growth after prolonged cadmium toxicosis
B Gutyj, D Hufrii, V Hunchak, R Vasiv, R Khomyk, V Binkevych, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНА РІВНОВАГА ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ ЗА НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
B Gutyj, D Gufrij, V Gunchak, I Hariv, R Homyk, R Vasiv, N Slobodjuk, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
2015
Інформатизації освіти як складова компонента інформаційного суспільства
РБ Кухар, НР Мотько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Вплив сукупного введення піридоксину гідрохлориду з аскорбіновою кислотою на біохімічні та морфологічні показники крові бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі
ЛІ Старик, БВ Гутий, РО Васів, СД Мурська, ДФ Гуфрій
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
Казуїстика в назвах ветеринарних препаратів
ОІ Канюка, ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, ІІ Харів, РІ Хомик, РО Васів, БВ Гутий, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20