Ростислав Васів | Rostyslav Vasiv
Ростислав Васів | Rostyslav Vasiv
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Preclinical research of the experimental preparation “Ferosel T”
VB Todoriuk, VM Hunchak, BV Gutyj, DF Gufriy, II Hariv, RI Khomyk, ...
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 1 (1), 3-9, 2018
152018
Influence of ferrovet 7.5% and ferosel T on the concentration of mineral substances in the blood serum of piglets suffering from Iron deficit anemia
VB Todoriuk, BV Gutyj, RI Khomyk, RO Vasiv
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (3), 71, 2016
122016
Vplyv sukupnogo vvedennja pirydoksynu gidrohlorydu z askorbinovoju kyslotoju na biohimichni ta morfologichni pokaznyky krovi bychkiv pry gostromu nitratno–nitrytnomu toksykozi
LI Staryk, BV Gutyj, RO Vasiv, SD Gufrij, DF Murs' ka
Naukovyj visnyk L'vivs' kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi …, 2012
72012
Вплив піридоксину на показники крові бичків за нітратного навантаження
РО Васів
Наук. вісник Льв. держ. акад. вет. мед. ім. СЗ Гжицького.–Львів 2 (3-4), 96-99, 2000
62000
Influence of cadmium loading on glutathione system of antioxidant protection of the bullocks’ bodies
BV Gutyj, DF Gufriy, VY Binkevych, RO Vasiv, NV Demus, KY Leskiv, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
32018
Порівнальна характеристика, впливу піридоксину та аскорбінової кислоти на розвиток нітратно-нітритного токсикозу в початковій стадії
РО Васів
Вет.-мед. між. від. темат. наук. зб, 215, 2000
32000
Вплив фенарону і метифену на активність глутатіонової системи крові бугайців при нітратно-нітритному токсикозі: Зб. наук. пр. міжнарод. наук.-практ. конф.“Сучасні проблеми …
РО Васів, БВ Гутий, ДР Гуфрій, ВМ Гунчак, РІ Хомик, І Харів
Вип. III, 0
2
Хомик РІ, Васів РО, Гутий БВ, Павлів ОВ
ОІ Канюка, ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, ІІ Харів
КАЗУЇСТИКА В НАЗВАХ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ 80, 0
2
РОЛЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ПАТОГЕНЕЗІ НІТРАТНО-НІТРИТНОГО ТОКСИКОЗУ (Огляд літератури)
БВ Гутий, РО Васів
НАУК НИК, 58, 2007
12007
Toxicological characteristics of the preparation FORTICEPTTM Hoof Oinment
VD Ishchenko, AM Shevchenko, NM Slobodyuk, RO Vasiv, HV Yarova, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Дослідження гострої та хронічної токсичності експериментального препарату «Феросел Т»
V Todoriuk, V Hunchak, D Gufrij, B Gutyj, I Hariv, R Khomyk, R Vasiv, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
Вплив ферровету 7, 5% і фероселу Т на концентрацію мінеральних речовин в сироватці крові поросят, хворих на ферумдефіцитну анемію
ВБ Тодорюк, БВ Гутий, РІ Хомик, РО Васів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Влияние ферровета 7, 5% и феросела т на концентрацию минеральных веществ в сыворотке крови поросят, больных ферумдефицитной анемией
ВБ Тодорюк, БВ Гутий, РІ Хомик, РО Васів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Monitoring of rats weight and growth after prolonged cadmium toxicosis
B Gutyj, D Hufrii, V Hunchak, R Vasiv, R Khomyk, V Binkevych, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНА РІВНОВАГА ОРГАНІЗМУ БУГАЙЦІВ ЗА НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
B Gutyj, D Gufrij, V Gunchak, I Hariv, R Homyk, R Vasiv, N Slobodjuk, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2015
2015
Інформатизації освіти як складова компонента інформаційного суспільства
РБ Кухар, НР Мотько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Вплив сукупного введення піридоксину гідрохлориду з аскорбіновою кислотою на біохімічні та морфологічні показники крові бичків при гострому нітратно-нітритному токсикозі
ЛІ Старик, БВ Гутий, РО Васів, СД Мурська, ДФ Гуфрій
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
Казуїстика в назвах ветеринарних препаратів
ОІ Канюка, ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, ІІ Харів, РІ Хомик, РО Васів, БВ Гутий, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
Вплив гострого нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту та інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у крові бугайців
ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, БВ Гутий, РО Васів, ІІ Харів, РІ Хомик, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Вплив нітрату натрію у токсичних дозах на систему антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів у крові бугайців
ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, БВ Гутий, РО Васів, ІІ Харів, РІ Хомик, ...
Біологія тварин, 151-158, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20