Підписатись
Юля Безугла
Юля Безугла
УИПА
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The optimization algorithm for the directions of influence of risk factors on the system that manages the potential of machine-building enterprises
V Prokhorova, V Protsenko, Y Bezuglaya, Y Us
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6-13, 2018
132018
Scenarios of enterprises economic activity development
JE Bezuhla
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 402, 2015
82015
Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств
ЮЄ Безугла
Актуальні проблеми економіки, 402-407, 2015
82015
Структурно-функціональне моделювання процесу фінансової реструктуризації підприємств
ЮЄ Безугла
Українська державна академія залізничного транспорту, 2011
72011
Формування конкурентних пріоритетів підприємства на основі адаптивно-орієнтованого підходу
ЮЄ Безугла
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2015
62015
Реструктуризація в системі антикризового управління промисловими підприємствами України
ВВ Прохорова, ЮЄ Безугла
НТУ" ХПІ", 2009
52009
Аналіз фінансування оновлення основних засобів підприємства за допомогою лізингу
ЮЄ Безугла, ОА Пісклова
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 9-14, 2018
32018
Organizational and methodical support for financial management at machine-building enterprises
VV Prokhorovа, JV Us, JY Bezuhla
Актуальні проблеми економіки, 199-205, 2015
32015
Оптимізація руху грошових коштів підприємства на основі факторингу
ВВ Прохорова, ЮЄ Безугла
Актуальні проблеми економіки, 452-457, 2015
32015
Теоретико-методичні основи формування стратегії управління фінансовою реструктуризацією підприємств
ЮЄ Безугла
Економіка і управління, 116-121, 2012
32012
Strategic influence of external sphere on machine-building enterprises activity
MM Klemparsky, IP Kosareva, JE Bezugla
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 374-382, 2018
22018
Enterprise cash flow optimization based on factoring
VV Prokhorova, JY Bezuhla
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 452, 2015
22015
Формування стратегії управління реструктуризацією підприємств у умовах трансформаційної економіки
ЮЄ Безугла
Вісник економіки транспорту і промисловості, 159-162, 2010
22010
Forming Management Impacts in Aviation Companies Economic Development Administration System
V Prokhorova, Y Bezuhla
Proceedings of the National aviation university, 100-106, 2016
12016
Методичний інструментарій управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємства
ЮЄ Безугла, АІ Сластяникова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
12016
Методичний підхід до оцінки ефективності фінансової реструктуризації підприємств залізничного транспортного машинобудування
ЮЄ Безугла
Вісник економіки транспорту і промисловості, 202-208, 2012
12012
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ FINANCIAL STRATEGY OF UKRAINIAN GAS TRANSPORTATION SYSTEM
ЮЄ Безугла
ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, 111, 0
1
3.2. ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЮЄ Безугла, СА Бондар
Рекомендоване до видання рішенням вченої ради Української інженерно …, 2024
2024
АДАПТИВНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЮЄ Безугла
Українська інженерно-педагогічна академія, 2023
2023
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
ЮЄ Безугла, ВІ Раца
Українська інженерно-педагогічна академія, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20