Sergey Potashev
Sergey Potashev
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Cardiology
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Screening for dysglycaemia in patients with coronary artery disease as reflected by fasting glucose, oral glucose tolerance test, and HbA1c: a report from EUROASPIRE IV—a …
V Gyberg, D De Bacquer, K Kotseva, G De Backer, O Schnell, J Sundvall, ...
European heart journal 36 (19), 1171-1177, 2015
842015
Left ventricle diastolic function in the patients after coronary arteries bypass graft combined with left ventricle aneurismectomy according to tissue doppler imaging: one year …
MN Dolzhenko, SA Rudenko, SV Potashev, TV Simagina, NN Nosenko, ...
Postgraduate medical journal 83 (979), 320-324, 2007
162007
Тканевая миокардиальная допплер-эхокардиография: возможности и ограничения метода
НН Носенко, СВ Поташев, ТВ Симагина, НА Перепельченко
Внутренняя медицина, 6, 2007
162007
Оцінка впливу фіксованої комбінації периндоприл/амлодипін на ураження органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця (результати …
Г Радченко, Л Муштенко, О Торбас, С Кушнір, О Яринкіна, С Поташев, ...
Артеріальна гіпертензія, 77-92, 2016
142016
Современная тканевая допплерография в клинической практике: возможности и области применения
СВ Поташев
Серцева недостатність, 2-13, 2011
132011
Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Проект рекомендацій робочої групи з функціональної діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської громадської …
ВМ Коваленко, ЮА Іванів, ММ Долженко, СІ Деяк, СВ Поташев, ...
Новости медицины и фармации 359, 2011
122011
Аневризма левого желудочка: вопросы реабилитации в Украине
МН Долженко, АВ Руденко, ОА Шараевский, СВ Поташев
Здоровье Украины, 85-87, 2007
112007
Эхокардиографическая оценка правого желудочка в клинической практике
СВ Поташев
Актуальнi дiагностичнi пiдходи 1, 25-33, 2011
102011
Вплив на процеси атерогенезу: як можна зменшити дозу статинів при лікуванні хворих на ІХС та цукровий діабет 2-го типу за допомогою урсодезоксихолевої кислоти
ММ Долженко, АЯ Базилевич, НА Перепельченко, СВ Поташев
Ліки України, 55-58, 2008
102008
Аневризма левого желудочка: неужели все так безнадежно?
МН Долженко, СА Руденко, СВ Поташев, ТВ Симагина, НН Носенко
Мистецтво лікування, 9-13, 2006
102006
Изменения миокардиальной функции левого желудочка у больных с постинфарктным кардиосклерозом, по данным тканевой допплеровской визуализации, после аортокоронарного шунтирования …
МН Долженко, АВ Руденко, СВ Поташёв, СА Руденко, НН Носенко, ...
Сердце и сосуды, 034-041, 2008
72008
Порівняння впливу фіксованої комбінації периндоприл/амлодипін на ураження органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з ішемічною хворобою серця та без неї …
GD Radchenko, LO Mushtenko, OO Torbas, SM Kushnir, OA Yarynkina, ...
HYPERTENSION, 11-26, 2016
62016
Definition for a Common Standard for 2D Speckle-Tracking Echocardiography
VV Lazoryshynets, VM Kovalenko, AV Rudenko, YA Ivaniv, VM Beshlyaga, ...
Cardiology and cardiac surgery: continuous professional development 2, 105-29, 2019
52019
Оценка результатов чреспищеводной эхокардиографии у больных с трепетанием предсердий
ЮВ Зинченко, МР Икоркин, СВ Поташев
Кардиология 53 (7), 50-55, 2013
52013
Диагностическая ценность современных методов визуализации сердца у пациентов с постинфарктной аневризмой левого желудочка
МН Долженко, АВ Руденко, СВ Поташев, НН Носенко, СА Руденко, ...
Сердце и сосуды, 074-080, 2009
52009
Вплив поліморфізму гена альдостеронсинтази (CYP11B2) на серцево-судинну систему
ММ Долженко, ЛЄ Лобач, СВ Поташев
Український кардіологічний журнал, 104-109, 2015
42015
Клініко-гемодинамічні особливості у хворих із різними патогенетичними підтипами транзиторних ішемічних атак
ТМ Черенько, ОЄ Фартушна, ОА Атаманенко, ІГ Савченко, ...
Український медичний часопис, 95-100, 2011
42011
Вплив урсодезоксихолевої кислоти на стан центральної гемодинаміки, міокардіальної функції та ремоделювання лівого шлуночка у хворих із постінфарктним кардіосклерозом …
АЯ Базилевич, СВ Поташев
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 47-51, 2011
42011
Состояние центральной гемодинамики у больных с постинфарктной аневризмой левого желудочка по данным допплеровской эхокардиографии
СВ Поташев
Сімейна медицина, 26-29, 2009
42009
Методологічні основи дистанційного навчання з кардіології в системі післядипломної освіти
ММ Долженко, ОВ Боброва, ІВ Давидова, ЛІ Конопляник, ЛЄ Лобач, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 558-564, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20