Підписатись
Alfred Krogmann
Alfred Krogmann
docent, UKF Nitra
Підтверджена електронна адреса в ukf.sk
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Geografia Slovenska
A Dubcová, V Lauko, L Tolmáči, J Cimra, H Kramáreková, A Krogmann, ...
Nitra: UKF, 2008
212008
Religiózny cestovný ruch v Nitrianskom kraji
A Krogmann
Univ. Konštantína Filozofa v Nitre, 2007
172007
Aktuálne možnosti využitia územia Nitrianskeho kraja z hľadiska cestovného ruchu
A Krogmann
Ed. A. Dubcová, Geografické štúdie, 2005
142005
Nákupný turizmus medzi Slovenskom a Rakúskom
M Civáň, A Krogmann
Geografické informácie 16 (1), 42-50, 2012
122012
Actors conditioning the creation and development of a network of Camino de Santiago routes in Visegrád Group countries.
F Mróz, Ł Mróz, A Krogmann
International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage 7 (5), 56-71, 2019
102019
Aktuálne možnosti využitia potenciálu územia Nitrianskeho kraja z hľadiska cestovného ruchu
A Krogmann
Univerzita Konštantína Filozofa, 2005
10*2005
Outlet centre as a potential development impulse: a case study of the municipality of Voderady
M Civáň, A Svorad, A Krogman
Conference: 21st International PhD Students Conference, Brno, Fac Agron, 340-344, 2014
82014
Pielgrzymowanie Polaków i Słowaków Drogą św. Jakuba na początku XXI w.
A Krogmann, L Šolcová, F Mróz, Ł Mróz
Peregrinus Cracoviensis 24 (4), 2013
82013
Cultural Tourism in Nitra, Slovakia: Overview of Current and Future Trends
A Krogmann, P Ivanič, H Kramáreková, L Petrikovičová, F Petrovič, ...
Sustainability 13 (9), 5181, 2021
62021
XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
V Klímová, V Žítek, T Lelková, M Halásková, D Rokita-Poskart, ...
Masarykova univerzita, 2021
62021
From church perseverance in authoritarian states to today´ s religious inspired tourism
V Ambrósio, C Fernandes, A Krogmann, I Leitão, D Oremusová, ...
PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 17 (5), 1065-1078, 2019
62019
Intensive tourist-related urbanisation impacts on a mountain village: The case study of Veľká Lomnica in Slovakia
L Petrikovičová, A Krogmann, D Fialová, A Svorad
Geographia Polonica 92 (4), 395-408, 2019
52019
RELIGIOZITA A JEJ REFLEXIA V CESTOVNOM RUCHU NA SLOVENSKU Religiosity and its Reflexion in Tourismus in Slovakia
MF Krogmann A., Nemčíková M., Oremusová D., Ambrosio V.
Konštantínove listy, 178-190, 2017
5*2017
Nitra–centrum mariánskeho pútnického turizmu
A Krogmann
Geografické štúdie 13 (1), 40-45, 2009
52009
Geografia Slovenska (Geography of Slovakia)
A Dubcová, V Lauko, L Tolmáči, J Cimra, H Kramáreková, A Krogmann, ...
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, 2008
52008
Religiózny cestovný ruch v Nitre a jeho špecifiká
A KROGMANN
Geographia Cassoviensis 1 (1), 103-106, 2007
52007
Využitie modelov v geografii cestovného ruchu na príklade pohraničných miest Komárno a Štúrovo
A Krogmann
Acta eoconomica 19: cestovný ruch ako interdisciplinárny jav a jeho výskum …, 2006
52006
Transformation of the Landscape in the Conditions of the Slovak Republic for Tourism
D Oremusová, M Nemčíková, A Krogmann
Land 10 (5), 464, 2021
42021
ZNAČKA ÚZEMIA AKO IMPULZ REGIONÁLNEHO ROZVOJA NA SLOVENSKU
M NEMČÍKOVÁ, A KROGMANN, A DUBCOVÁ
XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM, 832, 2016
42016
Sv. Cyril a Metod a ich reflexia v krajine Slovenska
M Nemčíková, A Krogmann, D Oremusová, V Ambrosio, F Mróz
Konštantínove listy 13 (1), 224-236, 2020
32020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20