Лариса Карпівна Яцишина
Лариса Карпівна Яцишина
Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри маркетингу та реклами
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інноваційні технології в системі маркетингових комунікацій
АР Волкович, ЛК Яцишина
Ефективна економіка, 2014
62014
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
62010
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
Інноваційні технології в системі маркетингових комунікацій [Електронний ресурс]
ЛК Яцишина
Ефективна економіка, 2014
52014
Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики
ІМ Сисоєва
Економіка та держава, 93-94, 2010
5*2010
Проблеми сучасного стану розвитку легкої промисловості в умовах інтеграції до СОТ
ТЛ Замороко, ЛК Яцишина
Вісник Київ. нац. ун-ту технології та дизайну, 9-13, 2008
52008
Активізація інноваційного розвитку легкої промисловості на засадах маркетингу
ОІ Лабурцева, ЛК Яцишина
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
42010
Специфіка практичного брендингу в легкій промисловості України
ЮВ Зимбалевська, ЛК ЯЦИШИНА
Вісник Хмельницького національного університету 3 (5), 70-74, 2009
32009
Інструменти забезпечення конкурентоспроможності професійної освіти в маркетингу
Л Яцишина, О Лабурцева
Маркетинг в Україні, 32, 2005
32005
Методологія оцінки ефективності брендингу
ЛК Яцишина
Ефективна економіка, 2015
22015
Маркетинговий аналіз ринку ресторанних послуг
ІГ Прасол, ЛК Яцишина
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
22014
Аналіз рекламної діяльності підприємств легкої промисловості України
ММ Трусова, ЛК Яцишина
Технології та дизайн, 2014
12014
Основні підходи щодо оцінки ефективності маркетингових заходів на промисловому підприємстві
ОВ Панасюк, ЛК Яцишина
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
12013
Маркетингові засади організації дистрибуції та сервісу
ОІ ЛАБУРЦЕВА, ЛК ЯЦИШИНА
Вісник Хмельницького національного університету, 73-77, 2011
12011
Особливості підготовки маркетологів для легкої промисловості: компетентнісний підхід
ЛК Яцишина, ОІ ЛАБУРЦЕВА
Вісник Хмельницького національного університету, 241-244, 2009
12009
Ефективність маркетингової стратегії підприємства
ЛК Яцишина
Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління, 2019
2019
Бренд-стратегії як інструмент управління конкурентоспроможністю торгово-розважальних центрів
ЛК Яцишина
Економіка та держава, 69-73, 2019
2019
Дослідження ринку овочів і фруктів в Україні
ЛК Яцишина
Економіка та держава, 105-109, 2019
2019
Медіаринок України: аналіз і тренди розвитку
Л Яцишина, І Шевченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Маркетингові стратегії для малого підприємства на ринку пивоваріння
Л Яцишина, Ю Ющук
Маркетинг в Україні, 55-62, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20